Terjemahan kitab, jasa penerjemahan kitab, ijasah keilmuan

PP. HIKMATUL ASRORUL QUR’AN

Assalamu alaikum. wr.wb. berhubung adanya yang meminta pengijazahan keilmuan dan penerjemahan kitab disini kami dibantu oleh pengasuh pp. Hikmah Asrorul Qur’an. insya alloh bersedia membantu anda dalam berbagai bidang diantaranya :

 • pengiijazahan keilmuan : Asma-Asma, Hizib-Hizib, doa-doa, ilmu-ilmu, Amalan-Amalan ilmu Hikmah dll.
 • pengijazahan kitab Hikmah : 1.kitab Asrorul Hikmah, 2.kitab Majmuatul Hikmah, 3.Kitab pengobatan dll.
 • konsultasi masalah : usaha, dagang, jodoh, asmara, bisnis, karir, ruqiyah, tumbal tanah, pembersihan lokasi, rumah atau tempat usaha, penyakit medis dan non medis dll.
 • pengisian batu cincin, khadam jin, khadam pendamping, baju hikmah (penjagaan, penglarisan dan pengasihan), tasbih, sorban, rotan, sabuk dll.

pengijazah : ustdz. Yana Cahyana

 

Diantara isi kitab hikmah yang di ijazahkan :

 • kumpulan Hizib-Hizib : hizib zaelani albagdadi, barqi, mubarok, ta’awuzd wa difa’, nashri, khofi, autad, lathif, bahri, buhori, yamani, hikmah, sakran, maghntis, andarun, nawawi, bayumi, jalalah, silah, badawi, salamah, mahabbah, wiqayah, maghribi, sihir maghribi, satri, iqbalin naas, ja’far shidik, ibnu hajar (ilmu laduni), asihan nabi yusuf tingkat 1-3.
 • ilmu pengobatan
 • ilmu asror
 • aurodan asmaul husna
 • aurodan nabi khidir
 • aurod ismu azhom
 • doa nurbani pengundang tamu
 • cara membuat azimah rompi
 • ilmu pengasihan dan mahabbah
 • pengasihan nabi yusuf
 • asma malaikat
 • aurodan ngambil benda pusaka dan barang gaib
 • rajah tumbal tanah, rumah, dan pabrik
 • pagar badan dan tempat tinggal dan tempat usaha
 • asma ayat kursi tingkat 1-3
 • karomah alfatihah
 • karomah ayat kursi
 • karomah basmalah
 • aurodan bertemu arwah
 • ilmu menghilang
 • jual beli rumah supaya cepat laku
 • teropong gaib dan terawangan
 • ilmu falakiyah
 • ilmu wafak
 • doa supaya tulisan bagus kaligrafi
 • dan lain-lain.

 

jasa terjemahan kitab

Dan insya alloh kami bisa membantu /menerima penerjemahan kitab – kitab arab gundul atau kitab kuning, yang berhubungan dengan kitab-kitab hikmah, kitab tafsir al-qur’an, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab tareqat, kitab-kitab ahlak, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab klasik, dll.

 

kitab-kitab yang sudah diterjemahkan :

al-ajnas , syumusul anwar, jawahirul lama’ah, jawahirul khomis, syamsul ma’arif kubra, mambau ushulil hikmah, mujarobat daerabi kabir, dalailul khoirot, sirrul asror syeikh abdul qodir jaelani, dll.

 

kitab -kitab hikmah yang sudah dibukukan (bukan terjemahan)

al-ajnas, al-aufaq, sirrul jalil, sirrul asror, syumusul anwar, syamsul ma’rif kubra, mambau ushulil hikmah, khazinatul asror, jawahirul khomis, jawahirul lama’ah, kawakibul lama’ah, tajul muluk, abu masyar alfalaky, mujarobat daerabi, mujarobat ibnu sina, mujarobat ruhani, ghoroibu wa ajaibul jin, ajaibul malakut, kitab sihru syaithon, kitab sihir ja’far.

konsultasi keluarga :

anak yang suka sakit-sakitan nanti akan diketahui dari nama anak tersbut dan penyakitnya. penyembuhannya lewat al-qur’an dan doa. masalah keharmonisan keluarga dan rumah tangga.

konsultasi tanah :

apakah tanah itu bagus atau tidak untuk di bikin rumah, toko, pabrik,dsb. supaya lancar kedpannya.

konsultasi perjodohan :

baik dan tidaknya, cocok atau tidaknya, dalam pernikahan bulan apa, jam berapa dan hari apa serta tanggalnya supaya harmonis.

caranya kirimkan bio data anda, nama, alamat, tgl lahir, dan poto. lewat sms atau telpon. jika jaraknya dekat silahkan datang saja kerumah”.

 

Silahkan menghubungi nomor ini :

085 294 131 936

089 6699 45982

Nama : Ustadz. yana cahyana (pengasuh pp. Hikmatul Asrorul Qur’an)

Penghubung : m. sanusi

Alamat :

Sukaregang. jl. gagak lumayung. rt.01, rw. 14. kota wetan. garut kota . jabar

pp. Hikmatul Asrorul Qur’an :

kp. kiaralawang. bayongbong. garut. jabar

kitab – kitab Hikmah

as sahmu shoibajnas1

 

Daftar kitab-kitab Hikmah

Kumpulan kitab Aurod-Aurod dan Hizib-Hizib

1.Aurodus Shufiyyah. (pdf).
Kitab ini berisi aurod dan hizib dari tareqat rifaiyyah, syadziliyyah dan tijaniyyah.

2. Aurod Hizib Dasuqiyyah. (word)
Kumpulan aurod dan Hizib Syeikh Ahmad Ad Dasuqi ra

3. Aurad Hizib syadziliyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan Hizib syeikh Abu hasan as syadzily ra

4. Aurod Hizib Idrisiyyah. (ms word).
Berisi aurod dan hizib dari tareqat idrisiyyah

5. Aurod Hizib khalwatiyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan hizib dari tareqat khalwatiyyah

6. Aurod Hizib Ghazaliyyah.
Berisi kumpulan doa dan hizib dari imam ghazaly ra

7. Aurod Hizib Qodiriyyah.
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh abdul qadir jaelani ra

8. Aurod Hizib Rifaiyyah. (ms word)
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh ahmad kabir ar rifa’I ra

9. Aurod Hizib Tijaniyyah.
Kumpulan aurod dan hizib dari tareqat tijaniyyah

10. Aurod Hizib Ibnu Arobi.
Berisi kumpulan doa dan hizib syeikh ibnu arabi ra

11. Kitab Dalail khairat. (kitab).
Berisi kumpulan shalawat, doa dan hizib-hizib.

 

Kitab-kitab para wali dan Ahli tareqat

Al Hikam. (kitab).
Syarah Al Hikam. (pdf).
Al Aqdas – Bahaudin naqsyabandi
Al Gunyah li thalabi thariqil haqq. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Al Fathur robbani. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al Futuhul Ghaib. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Jawahirul ma’ani wa bulughil a’mani. (Pdf dan kitab)
Jaami’ul asror – imam ghazali. (pdf).
Jami’ karomatul auliya. (pdf).
Kitabul Hujub – ibnu arobi. (pdf).
Kunuujul asroril khofiyyah fi ulumil ghariibah – syeikh habib bin musa ar ridha. (pdf).
Al Kamalat ilahiyyat. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Masyaariqul Anwar. (pdf)
Miftahul jinan. (pdf).
Miftahun Najah. (pdf).
Risalatul isyroq. (pdf).
Risalah ibnu arobi fi ilmi ghoib. (pdf).
Safinatul qadiriyyah. Syeikh abbdul qadir jaelani. (pdf).
Sirrul Asror fi mazhharil Anwar. Syeikh Abdul qodir jaelani. (pdf).
At Thabaqatul kubra. (pdf).
Kitab layang muslimin muslimat. (pdf).
Kitab kuno khataman. (pdf).

 

3. Kitab – kitab kumpulan doa-doa, shalawat dan amalan wirid

Addu’aul Mustajabah. (pdf)
Afdholus shalawat. (pdf).
Asrorul Basmalah. (pdf).
Asrorun Nafi’ah bidu’a al waqi’ah. (pdf).
Alfu Alfi Hirjun. (pdf).
Istighasah kubra bil asmail husna. (pdf).
Kumpulan Ratib
Majmu syarif. (kitab).
Mafatihul jinan. (pdf).
Miftahul jinan. (pdf).
Al futuhatur Robbaniyyah alal adzkarin nawawiyyah. (pdf)
Al Hishnul hashin bidu’ai yasin. (pdf).
Riyadhul jannah fi adzkari kitabi wa sunnah. (pdf).
Risalah ismul lathif. (pdf).

 

4. Kitab-kitab Hikmah

Asmaul Husna wa Asroruha. (pdf).
Khawashul qur’anul karim imam ghazali
Kasyaful qur’an. (pdf).
Al Ajnas. (Pdf dan kitab).
Sebuah kitab yang di klaim sebagai karangan dari wazir nabi sulaiman
Al Aufaq – imam ghazali. (Pdf dan kitab).
Al Falakiyyah – Abu Masyar alfalaky. (kitab).
Ajaibul Malakut – abdulloh bin muhamad bin abbas az zahid. (pdf).
Ajaibul Makhluqot wa ghoroibul maujudat. (Pdf).
Al Amlak fi aqsam wad da’awat. (pdf).
Asrorul alamul jan wa sihri. (pdf).
Asrorul ilahiyyah fi fawaidi wal abwabar ruhani. (pdf).
Asrorul ilaju ruhani. (pdf).
Asroru wa khofiyyatu fi ilmi ruhani. (pdf).
Asrorul khofiyyah fi ulumir ruhani. (zip/rar)
Asrorul kauniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Asrorur Robbaniyyah fi fawa’idi ruhaniyyah. (rar/zip).
Asrorul Maktum fi asroril makhzun. (zip/rar).

Bahjatul Afaq fi ilmu aufaq (zip)
Bahjatus Saami’in fi taskhiril mulukil jin. (pdf).
Bahrul Anwar wa ma’dinul asror fi ulumir ruhani – syeikh ahmad bin ali albuuni. (pdf)
Kitab Basatin fi amrodhi nisa’. (pdf).

Ad du’aul ambiya’ was sholihin. (pdf)
Ad da’awatul mustajab imam ghazali. (pdf).
Ad durrul manzhum wa khalashoti sirril maktum fi sihri wa thalasami wa nujum. (pdf).
Ad durrun manzhum fi ismullohi a’zhom
Ad durrul matsquub fi asroril ghuyub. (pdf).
Ad durrun nazhim fi khawasil qura’nil azhim.

Al Funuunul Afnan fi ajaibi ulumil qur’an. (pdf).

Al Ghoroibu wa ajaibul jin. (pdf).
Al Hayatul hayawan alkubra. (pdf).
Husnul Bayan fima qila anil jan. (pdf).

Ighosatul lahfan fi taskhiril amlaki wal jan. (pdf).
Ighosatul mazhlum fi kasyfi asroril ulum. (pdf).

Kitab ja’far jami’. (pdf).
Jawakhirul khomsi. (kitab).
Jawahirul lama’ah fi istikhdhari mulukil jin fi waqti was sa’ah. (pdf dan kitab).
Jauharul kusyuf fi sirril huruf. (pdf).

Kitab nabi Daniel. (pdf).
Kitab ilmu ghoib fi alamil qodim
Al kibrit al ahmar – sayyid muhyiddin ibnu arobi. (pdf ).
Khazinatul asror. (pdf dan kitab).
Khazanatul asror fil khutumi wal adzkar. (pdf).
Khaziinuhul asror wa kasyaful akhfa – syeikh bahauddin muhamad naqsyabandiy. (pdf).
Kawakibul lama’ah fi taskhiri mulukil jin fi waqti wa sa’ah. (pdf dan kitab).

Al lu’lu’ wal marjan fi taskhiril mulukil jan. (pdf)

Mambau ushulul hikmah. (pdf dan kitab + terjemahan sebagian))
Mujarobat daerobi kabir. (kitab + terjemahan).
Mujarobat ruhani. (pdf).
Mijarobat imamiyah fis syifa’i bil qur’ani wad du’a. (pdf).
Mujarobat ibnu sina. (zip/rar).
Mujarobat ghozali
Majmu’ah ibnu sina fi ulumir ruhani alkubra. (kitab).
Mawahibur Robbaniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)

Al Qoulul mubin fi khawashi wad da’awati surati yasin. (zip/rar).
Al Qorin war riyadhoh ruhaniyyah. (pdf).
Qohirul arwah. (pdf).

Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah. (kitab).
Roudhoh sindisiyyah fi asma idrisiyyah sahruwardiyyah. (pdf).
Kitab syarah asma idrisiyyah. (zip/rar).

Syamsul Ma’arif sugro (wusto)- (pdf).
Syamsul Ma’arif kubro. (kitab + terjemahan sebagian).
Syumusul anwar wa kunujul asror alkubra . (pdf dan kitab).
Sirrul jalil fi khawasi asma thahathil. (pdf).
Sirrul jalil fi khawasi hasbunallohi wa ni’mal wakil. (kitab).
Sirrul Asror fi istikhdharil jin wa shorfil ‘ummar. (kitab).
Sirrul Asror fi tawashuli ruhaniyatil qur’an. (pdf).
Sirrul Robbani fi jauharotil ‘ahdi sulaimani. (zip/rar).
Syifaul insan min adayil jin wasyaithon

Tajul muluk melayu. (kitab).
Tajul muluk bidurrotil anwar. (kitab).
Tibbur ruhani lil jismi insani fi ilmi harfi. (pdf).
Tibbun nabawi. (kitab).
Thuruqul hisan fi ilaji amrodhi wal jan – wahid bin abdus salam baali. (pdf).
Al ulumul gharibiyyah fi simiyya wal himiyya wal limiyya. (pdf).

 

5.Kitab sihir

Ingin tahu tentang isi kitab2 sihir, yang sebagian dikarang oleh drs. Ustadz abdul fatah toha alfalaky. Isinya tentang sihir pelet, guna-guna, santet, cara manggil jin kafir, setan dan iblis. Berikut ini nama kitab-kitabnya :

Kitab asrorul sihri
Sihru ‘amani
Sihru abyadh. (zip/rar).
Sihru anwar
Sihrul arnab al azhim
Sihrul ‘ajib fi jalbil habib
Sihrul aswad
Sihrul ahmar
Sihrul ‘azhim. (zip/rar)
Sihrul asyaq fi jalbil musytaq. (pdf).
Sihrul babili
Al Basasatin fi istikhdhori jin wa ruhi syayatin. (pdf).
Sihrul dujaja
Sihrul kahhan fi khudhuril jan. (pdf).
Sihrul mukhtar. (zip/rar)
Sihrus syayathin wa ifrit.
Kitab sihir ja’far. (pdf).

Keterangan :

Semua kitab telah kami siapkan didalam flash disk, ukuran 8-16 GB.

1. Kitab paket 1
Kitab – kitab Aurod, doa dan Hizib harga 250 rb. dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Sebagian sudah dikasih harkat. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

2. Kitab paket 2
Kitab – kitab para wali dan ahli tareqat, harga 150 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

3. Kitab paket 3
Kitab – kitab Hikmah harga 250 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

4. Kitab paket 4
Kitab – kitab sihir harga 150 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

5. Semua Paket (beli semua paket di discon)
Semua paket kitab – kitab diatas Harga flash disknya 500 rb, ukuran 14 GB
Belum termasuk ongkos kirimnya.

Tulisan semuanya berbentuk arab gundul, dan ada beberapa yang sudah dikasih harkat.
Selain Dalam bentuk flash disk yaitu berbentuk kitab dan buku beda lagi harganya.

Untuk pemesanan kitab silahkan hubungi nomor ini:

085 294 131 936 – 0858 7136 3635

Alamat : sukaregang. Kota wetan. Garut. Jawa barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Hikmah

Daftar buku-buku

ilmu Hikmah
ilmu Asma
ilmu Asror
ilmu tenaga Dalam
ilmu Tenaga Dalam Alhikmah
ilmu Tenaga Dalam Asmaul husna
ilmu Hizib
ilmu kebal
ilmu kesaktian versi kejawen
ilmu kesaktian versi hikmah
ilmu kesaktian tingkat tinggi
ilmu pelet
ilmu pengasihan
ilmu gendam
ilmu hipnotis
ilmu Mahabbah
ilmu penglarisan dan penarik rizqi
ilmu kekayaan meraih harta
Rahasia sukses orang kaya
ilmu Hikmah dana gaib
ilmu tarik pusaka
ilmu khadam jin
ilmu khadam asma
ilmu khadam huruf
ilmu khadam ayat
ilmu khadam surat
ilmu khadam malaikat
ilmu terawangan indera ke enam
ilmu meraga sukma dan mecah raga
kumpulan mantra-mantra sunda
kumpulan mantra-mantra jawa
ilmu gaib kejawen
ilmu gaib sunda
ilmu gaib dayak
ilmu gaib sumatra
ilmu gaib bali
Occultisme
kumpulan doa-doa
kumpulan aurad
kumpulan dzikir
kumpulan sholawat
Amalan shalat dan wirid
Amalan dzikir tareqat
Tasawuf dan tarekat
ilmu pengobatan
ilmu Batin
ilmu Rajah dan wafaq

 

IMG0237A

Doa untuk saudaraku

Doa untuk saudaraku semoga kalian diberi kemenangan

Al-fath

doa kasih

jhd2  Jhd1

 

 

 

Rahasia ilmu Hikmah

Rahasia ilmu Hikmah

ilmu Hikmah

Belajar ilmu hikmah dimasyarakat sunda disebut ngahikmah atau ngelmu hikmah, sebelum seseorang menjadi ahli hikmah maka ia harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. menurut kyai ahli hikmah tahap paling awal adalah mengkaji dan mengaji alqur’an sebab inti dari sumber-sumber ilmu hikmah berasal dari alqur’an. seseorang diharuskan memahami ayat-ayat alqur’an, mengkaji maknanya dan mengamalkan isinya. setelah itu barulah dicoba menangkap hikmahnya (nilai magisnya) yang terkandung didalamnya. setelah mengkaji alqur’an seseorang juga harus menguasai ilmu aqidah atau ilmu tauhid (sebagai fondasi keimanan agar tidak tergelincir kepada kemusyrikan), ilmu fiqih atau hukum syareat islam (sebagai fondasi ibadah yg benar), ilmu nahwu,sorof dan tajwid (agar tidak salah dalam membaca alqur’an), ilmu tasawuf dan ahlakul karimah (sebagai fondasi dalam berhubungan dengan sesama mahluk ciptaan tuhan dari golongan manusia, jin atau malaikat). ilmu-ilmu tersebut merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli hikmah. setelah semuanya terpenuhi barulah proses pembelajaran ilmu hikmah dapat dijalankan. seorang ahli hikmah sering juga disebut kyai hikmah, kyai menempati posisi tertinggi dalam hierarki pelaku ilmu hikmah, sebab kyai hikmah sendiri mempunyai pondasi yg kuat dalam ilmu agama (ilmu keislaman). berbeda dengan seseorang yg belajar ilmu hikmah tapi tidak disertai dengan belajar ilmu agama (tauhid, fiqih, nahwu, tasawuf dll.) mereka disebut sesepuh, orang pintar, dukun atau paranormal. 

Dikalangan para ahli hikmah mereka mengenal berbagai macam kitab hikmah yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu salah satunya kitab yang cukup terkenal yaitu kitab syamsul ma’arif dan mamba’u ushulul hikmah yang disusun oleh syeikh ahmad ali albuuni.

Dua kitab ilmu Hikmah yang dikarangan oleh Syeikh Ahmad bin Ali al-Buuni merupakan kitab yang sangat populer. Beliau orang yang diberi kelebihan oleh Allah s.w.t untuk menguak misteri huruf, mutiara-mutiara dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran dengan maksud untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Quran bukan semata untuk dibaca dan diambil fatwanya, atau diambil sebagai obat hati dalam akidah dan hukum-hukumnya, tapi juga mengandung keistimewaan yang luar biasa.

Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukanlah ilmu biasa, tetapi ilmu spesial yang hanya layak diketahui oleh kalangan tertentu.  Al-Buuni membuat semacam “pagar” tertentu agar kitab ini tidak jatuh pada tangan yang tak tepat atau orang yang tak kompeten. Tak heran kitab ini, di kalangan santri di pesantren dulu, memiliki aura mistis yang membuatnya “angker”sangat wingit. Dalam pembukaan kitab ini, misalnya, Syekh al-Buuni dengan tegas membuat semacam “pernyataan” berikut ini: haram bagi siapa saja yang mendapatkan naskah kitab saya ini untuk memberi tahu kepada orang yang tak siap untuk menerima dan memahami isinya, atau menceritakan isi kitab itu di tempat yang kurang layak. Layakkah kalau isi kitab ini disebarkan di internet? Sedangkan kebanyakan yang melihatnya orang awam atau tidak tahu tentang syareat islam (tidak pernah mesantren).

Dalam tradisi Islam klasik, tampaknya terdapat suatu pandangan bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang harus disembunyikan dan hanya layak diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu. Pandangan semacam ini saya kira tidak hanya khas Islam, tapi juga ada pada beberapa masyarakat tradisional yang lain. Saya ingin menyebut hal ini sebagai “kosmologi mistis-feodal“.

Aura “kesucian” kitab ini juga ditandai dengan beberapa hal lain. Dalam halaman yang sama, misalnya, Syekh Ali al-Buni mengatakan bahwa siapapun tak boleh “menyentuh “kitabnya ini kecuali dalam keadaan suci (wa la tamussahu illa wa anta thahirun). Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukan ilmu biasa, tetapi ilmu yang sangat khusus, dan karena itu harus diperlakukan secara khusus pula.

Lewat beberapa nukilan ilmu Hikmah, Imam al-Būnī dalam kitabnya, menerangkan : “Untuk bisa mencapai ilmu supranatural secara benar dan bisa dibuktikan akan hasilnya seorang ritualis harus bisa memahami segala isi ilmu yang terkandung di dalamnya baik berupa tata cara puasa, berzikir dan pendalamannya”. bagi orang yang percaya tentang amalan ilmu hikmah silahkan pelajari tapi niat hanya karena Allah semata dan bagi orang yang tidak percaya tentang ilmu hikmah jangan mempelajarinya karena akan membawa mudorot nantinya.. diantara pendalaman ilmu supranatural yang harus diketahui adalah sebagai berikut :

1. Mudawamah al-Zikr / Istiqomah Dalam Berzikir.

Dalam pembedaran ini seorang ritualis dituntut untuk selalu menjaga wiridannya secara istiqomah di setiap malam harinya. Sebab untuk bisa merasakan manfaat ilmu yang sedang dijalaninya, seorang ritualis harus bisa memilah peraturan apa yang harus dipilih dalam hal berzikir. Inilah tingkatan zikir menurut hukum para Ahli Hikmah :

a. Zikir Umum (maksimal 2 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

b. Zikir Khusus (maksimal 5 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 2, 5 tahun untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

c. Zikir Khususul Khusus (maksimal 7 atau 9 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 41 hari untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

2. Tarkunnafsi / Meninggalkan Adat Kebiasaan.

Mengulas arti tarkunnafsi menurut Imam Al-Buuni adalah : “Merubah segala kebiasaan hidup kita dengan jalan meniru kebiasaan para Ahlillah dengan kata lain mengendalikan nafsu badan lewat berbagai aktifitas tirakat seperti menahan lapar dengan cara berpuasa dan memakan makanan yang halal, menjauhi tidur/sedikit tidur, menahan mulut dari banyaknya bicara yang kurang bermanfaat di ganti dengan banyak berdzikir dan lain sebagainya”. meninggalkan adat kebiasaan merupakan jalan pembuka khawariqul adat (pintu kekeramatan).

3. Sidq al-Qalbi / Kejujuran Hati ( Akhlakul karimah )

Sebagai seorang supranaturalis ilmu Al-Hikmah, kejujuran dan kebersihan hati adalah kunci utama dalam hal penataan ilmu yang sedang dijalaninya. Mereka harus menjaga rasa dan pikirannya dari sifat berandai-andai,pikiran jorok/ negatif, ingin jadi orang sakti , ingin di puji, supaya terkenal ,sombong , was-was, sakit hati, dendam, suka menghina, suka menghujat, suka mencemooh, buruk sangka, mengadu domba, suka menuduh tanpa bukti yg jelas, iri dengki, dolim  dan lain-lain. Sebab bagaimana pun kuatnya batin seorang supranaturalis, apabila sifat tadi telah bersarang dan tidak secepatnya dibuang, maka lambat laun ilmu yang sudah menyatu dengan tubuhnya akan sirna dengan sendirinya, malah bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Seperti halnya di zaman sekarang, ilmu supranatural banyak dicari kerana berbagai faktor dan tujuan. Namun untuk memperdalam ilmu ini belum tentu semua berhasil meraihnya. Bagi seorang yang ingin memperdalam ilmu Al-Hikmah, maka kesabaran dan kedisplinan serta kesucian harus selalu terjaga. selain itu  banyaknya kegagalan biasanya dari faktor setengah-setengah dalam menjalani suatu ilmu.Diantara yang menjadi penyebab kegagalan lainnya adalah kerana kurangnya bimbingan dari guru yang mumpuni atau belajar tanpa guru.

Nah, untuk bahan pertimbangan para pencinta ilmu supranatural, kami akan membedarkan 3 tingkatan perjalanan ilmu supranatural, dimulai dari tingkat terendah. Inilah tahapannya :

1. Tingkat Rendah : Syak / Khayalan.

Lewat pengulasan para Ahli Hikmah, Syak/ Khayalan, sangatlah mengganggu dalam perjalanan seorang supranaturalis, mereka akan mudah dirasuki oleh bangsa jin hitam yang menyesatkan pola pikir kita. sebaliknya di jaman sekarang banyak ilmu yang menggunakan hayalan atau gambaran , biasanya ilmu ini bersumber dari luar seperti reiki dan pembukaan chakra yg berasal dari agama hindu dan budha , atau hipnotis yg berasal dari ilmu sihir mesir kuno, ilmu yg menggunakan mantra2 siluman  dll. Sedangkan menurut para ahli sufi, syak atau khayalan diartikan sebagai suatu kebohongan batin.

Lantas apa sesungguhnya definisi dari arti syak/khayalan tersebut? Inilah arti sesungguhnya : “Banyaknya berandai-andai atau suka berkhayal ke suatu tujuan tanpa di dasari semangat lahiriah. Seperti contoh, selalu mengelamun menjadi orang sakti, punya kelebihan yang menonjol,tapi dalam kenyataannya mereka hanya berharap-harap tanpa disertai dengan usaha keras. akhirnya setan merasuki pikiran dan mempengaruhi alam bawah sadarnya.sehingga ketika ibadah puasa, mengamalkan wirid dan dzikir menjadi tidak ikhlas niatnya hanya ingin sakti saja. akibatnya jadi banyak orang sakti yg di ruqiyah karena yg membantu ia sakti adalah setan. lalu ia menyalahkan ilmu hikmah asli islami padahal dia sendiri yg salah. pepatah menyatakan jiwa mencari jiwa , yang suci di sukai yg suci, jiwa yg kotor di sukai mahluk yg kotor, inilah pentingnya akidah keimanan serta ilmu agama dalam mempelajari ilmu hikmah. Pendapat lain, kurangnya bimbingan dari seorang guru yang mumpuni sehingga ketidak teraturan dalam penangkapan ilmu supranatural dan tidak menjadikannya luas dalam berfikir. Sifat seperti ini menurut para ahli hikmah dan ilmu sufi wajib dijauhkan dari diri seorang spiritualis. Mengapa? Kerana arti supranatural secara hakikatnya adalah mendalami dan menghayati salah satu Af’alulloh lewat rasa ruhaniah.

Dari pedoman arti supranatural tadi sudah jelas sekali bahwa penyelarasan antara lahiriah dan batiniah harus seimbang hingga mewujudkan suatu ilmu bisa tercapai kalau bisa tanpa adanya campur tangan dari makhluk lain. Dengan arti lain jangan sampai golongan jin hitam merasuki otak kita lewat tipu daya sehingga kita bisa tersesat sampai keluar dari jalur syariat Islam. Naudzu billahi minzalik.kita juga harus berhati-hati terhadap sebuah isyarah, bisikan atau mimpi bertemu para sesepuh ghoib. seorang waliyullah syeikh hasan as-syadili ra , berkata : apabila kamu mendapatkan ilham, kasyaf atau isyarah tapi tidak sesuai dengan ajaran kitab al-qur’an, sunah nabi, dan ijma’ para ulama sebaiknya tinggalkanlah. Mimpi/isyaroh seperti ini jangan sekali-kali dijadikan pegangan hidup bahkan harus dijauhi dari khayalan pikiran kita.

Dari kitab Tafsir Qowi dijelaskan, selain para nabi dan waliyullah kamil, arti mimpi apapun bentuknya adalah ziadatuttaqwa (jalan untuk selalu menambah arti ketaqwaan) kecuali kalau bermimpi bertemu para ahlillah, para nabi, para sahabat dan para malaikat semua wajib disyukuri dan dipatuhi apapun ucapannya kerana mimpi seperti ini benar adanya.

Menurut Imam Ibnu Muqotil, bangsa syaitan akan terus menyesatkan anak cucu Nabi Adam a.s. Satu diantaranya lewat ilmu sihir dan sebuah mimpi. Syaitan akan menyerupai siapa pun yang sedang digandrunginya baik menyerupai dedengkot orang sakti, linuwih dan lain-lain. Syaitan akan terus merayu dengan tutur bahasa yang sedemikian halus dengan suatu imaginasi, baik berupa harta kekayaan , kesaktian, jabatan, harta karun dan sebagainya, sehingga orang itu akan menjadi terlena dan takabur.

2. Tingkat Menengah : an / Antara Nyata Dan Tidak.

Dalam pembedaran Al-Hikmah tingkatan seperti ini sudah bisa dibilang supranaturalis. Ciri orang yang sudah mencapai tingkat ini adalah :

– Selalu mengistiqomahkan wiridan lebih dari 2 jam setiap wiridannya dan sudah melampaui beberapa tahun lamanya.

– Masih punya guru spiritual zahir, sehingga apapun kekurangan dalam suatu ilmu bisa cepat teratasi kerana adanya pengarahan dari Sang Guru tadi.

– Mengenal lebih dari 30% tentang seluk beluk adat istiadat bangsa ghoib sehingga dalam hidupnya banyak diberi/mampu berkomunikasi dengan mahluk gaib, menarik berbagai pusaka dari alam lain sebagai pemberian hibah bukan paksaan atau nyolong dari mahluk gaib.

Cara tingkatan seperti ini menurut para Ahli Hikmah belum dikatakan mumpuni sebab dalam kehidupannya masih ada sifat kadzib (bohong) yaitu masih dirasuki bisikan, isyaroh/mimpi yang kurang baik dari para jin hitam yang menyesatkan. Kunci utama dalam tingkatan ini harus selalu dekat dengan bimbingan Sang Guru mumpuni sehingga apapun perintang dalam menjalankan suatu ilmu bisa dinetralisir dengan keluasan ilmunya.

3. tingkat tinggi : tahqiq / benar adanya.

Dalam keterangan kitab  Hikmah, tingkat tahqiq tergolong mumpuni dalam hal menguasai ilmu supranatural. Konon orang seperti ini telah diakui kebenaran ilmu dan keikhlasan hatinya. Dalam keterangan ilmu Hikmah lainnya, orang yang sudah mencapai tingkat tahqiq, 60% telah menguasai 3 lapisan dunia lain seperti alam Jin Thurobi dan Alam Barry. Sedangkan menurut Ilmu Tasawuf, Tahqiq di sini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

(1) Tahqiq Bil Asma’ / Diterimanya Sebuah Amalan.

Secara makna tafsir, orang yang sudah mengistiqomahkan salah satu ayat/ amalan hingga bertahun-tahun lamanya. Dan amalan ini sampai mendarah daging ke tubuh orang yg dimaksud, sehingga ia ikhlas dalam mengamalkannya karena sudah terbiasa, maka Allah s.w.t menerimanya dengan suatu hidayah. Karena melalui ayat inilah ia menjadi dekat dengan Allah sehingga semua doa dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah swt.

(2) Tahqiq Bis Sifat / Diterimanya Sebuah Keyakinan.

Orang yang sudah bertahun-tahun lamanya menjauhkan nafsu badan dengan jalan puasa lepas (tidak makan dan minum) atau menjauhi mata dari rasa ngantuk/tidur seperti puasa melek atau berkelana ke berbagai daerah dengan jalan kaki tanpa sedikit pun mata ini dipejamkan/ditidurkan.ia menempuh jalan spiritualnya dengan berjalan kaki , niat dan tujuannya hanya satu yaitu Allah swt , ada juga yg niatnya untuk mencari ilmu atau guru, dia menempuh perjalanan jauh tanpa membawa bekal sedikitpun atau uang sepeserpun karena dia yakin bahwa Allah maha rahman, maha rahim dan maha pemberi rizqi. Dari riyadhoh seperti ini Allah s.w.t memberikan hidayah dengan perantaraan jin muslim sehingga para waliyullah selalu memberikan apapun yang dia minta, baik dari segi ilmu supranatural, rizqi, keselamatan  maupun isyarah yang nyata dan benar.

Dan yang perlu diketahui  dalam pengamalan suatu ayat atau asma tertentu ada 2 type pengamalan diantaranya :

1. Tabarruk

yaitu membaca ayat atau asma hanya sebagai sarana memohon berkah dari ayat atau asma tersebut… untuk type ini, TIDAK HARUS menyertakan qosam didalam pengamalannya.. sebagai contoh, misalnya kita mengamalkan asma ALLAH 66 kali setiap habis sholat, karena tidak ada ijazah, ya kita mengamalkannya sebagai tabarruk saja… memohon berkah asma ALLAH.. bilangannya kita ambil dari hisab jumal (arabic numerology)-nya. tidak diperlukan qosam khusus disini.. cukup baca shalawat dan doa setelah wirid asma ALLAH ini..

2. Istikhdam

yaitu fokus kepada penguasaan khodam ayat/asma tertentu. nah untuk pengamalan type ini mutlak diperlukan tatacara yang khusus.. tidak bisa mengarang-ngarang, harus dengan bimbingan seorang guru, karena ada kaifiyat tertentu dalam pelaksanaannya… misalnya asma ALLAH tadi, ada qosam khususnya…ada aturan waktu pembacaan dan teknik pembacaannya… ada tanda2 ketika khodam sudah hadir… ada tanda2 ketika sudah sepakat antara kita dengan khodam yang bersangkutan datang, dll. jadi, sebuah qosam tidak dapat berdiri sendiri…qosam hanyalah sebagian dari suatu paket istikhdam ayat/ asma tertentu… tanpa kelengkapan lainnya, qosam tidak akan berfungsi sempurna, malah bisa mencelakai pengamalnya.. karena qosam menyangkut pengambilan sumpah dan perjanjian antara kita sebagai pengamal dan sekelompok khodam & arwah yang terlibat dalam asma/ayat tertentu..

Mengenai khadam jangan mencap buruk semuanya, karena khadam kerap menjadi perantara terpenuhinya hajat kita oleh Allah, misalnya saat manjampe dengan ruqyah yang berasal dari Kitabullah, tanpa disadari khadam ayat dan jin muslimlah perantara terkabulnya hajat kita. Hindari istikhdam tanpa bimbingan guru/‘arif billah karena ilmu harus jelas silsilahnya dan muttashil untuk menghindari penyimpangan dan untuk membedakan yang haq dan bathil. Namun sebagai pemula, janganlah mengamalkan istikhdam, bersihkan hati dan perkuat jiwa dulu yang bisa dilakukan dengan mengikuti syareat, thariqah dan riyadhoh. khodam bisa malaikat atau jin/setan, tergantung amalannya semakin kuat tirakat /puasanya, level khodamnya juga makin bagus. nama khodam bisa  saja sama, yg membedakan kualitasnya. fungsinya khodam itu membantu mendo’akan kita. makin tinggi kualitas khodam, makin bagus pula akhlak org tsb,kalau ada ketimpangan (sakit2an, emosi) berarti ada agitasi/ketimpangan energi diantara keduanya ada baiknya sebelum riyadoh suatu ilmu, riyadoh dulu pondasinya, agar kuat nampung ilmu2 lainnya & meminimalkan efek negatif dr suatu ilmu salah satu pondasi ilmu adalah sholawat diantaranya :

SHOLAWAT NURRIDZATI,

 

BERIKUT INI ADALAH KOMENTAR DARI KH. MUSADDAD TERKAIT KEGAGALAN MENJALANKAN SEBUAH AMALAN ILMU HIKMAH :

1. AMALAN HENDAKNYA/SEBAIKNYA DITUJUKAN KARENA ALLOH SWT.

2. AKTIFITAS SESUATU AMALAN TIDAK LEPAS DARI ASPEK BONUS DARI SANG ILAHI YANG KEKUATANNYA UNTUK MENCAPAI MARDHOTILLAH.

3. DENGAN MENDEKATI DIRI KPD ALLOH SECARA ISTIQAMAH, SESEORANG DIMINTA/TIDAK PASTI TERSINGKAPLAH HIJAB ALAM GHAIB.

4. PENGERTIAN AMALAN DAN DZIKIR ADALAH INGAT KPD ALLOH YANG DI AKTUALISASIKAN DG LISAN,HATI, DAN PERBUATAN.

5.SETIAP KITA MENGAMALKAN SECARA ISTIQAMAH PADA HAQEQAT NYA MENABUNG ENERGI BATHIN.

6. METODE DZIKIR DAN BERAMAL SUATU ILMU TIDAK LEPAS DARI METODE ATAU ATURAN TERTENTU YANG BERFUNGSI MEMBANTU PROSES PENCAPAIAN KEHENINGAN BERTAQARUB KPD ALLOH SWT.

7.KITA HARUS BANYAK BERTAFAKUR DAN PEKA DALAM MEMBACA ISYARAH  DAN TANDA-TANDA ALAM.

8.SEORANG YANG SUDAH PANDAI DAN MENGUASAI SESUATU ILMU TINGKAT TINGGI BIASANYA PANDAI MEMBACA SITUASI DAN MENGONDISIKAN SUASANA BATHIN.

9. TERAKHIR BERGURULAH LANGSUNG KEPADA AHLINYA.

Demikian pemaparan singkat yang dapat penulis uraikan. Semoga dengan pemaparan ini akan ada hikmah yang bisa dipetik untuk suatu kemashlahatan kita, baik dalam pengenalan ilmu supranatural maupun manfaat lainnya.

keterangan panjang lebarnya tentang ilmu Hikmah ada dibuku Rahasia ilmu Hikmah, harga bukunya 70 rb (tidak termasuk ongkos kirim). bagi yg ingin beli silahkan hubungi nomor ini : 085294131936 atau 089667722270.

SiHiR JIN

Sihir jin

Dari website Majelis Rasulullah asuhan Habib Munzir Al Musawwa , jamaah menanyakan bagaimana caranya menangkal sihir, pelet dan pengaruh jin.

Berikut ini jawaban dari Habib Munzir

Anda jangan risau, Nabi kita Muhammad saw telah mengajari penangkalnya, anda membacalah surat Al Baqarah, memang surat itu panjang, namun anda bisa membacanya sedikit sedikit, bila selesai misalnya dua halaman, maka tiupkan di air, teruslah demikian hingga sempurna surat Al Baqarah,atau anda mengajak beberapa orang teman sama sama membaca didepan air yg terbuka atau botol air terbuka, bila selesai maka anda minumkan pada ayah anda, tanpa perlu ia ketahui, misalnya anda masukkan di wadah airnya, atau Bak mandinya, atau yg sekiranya akan diminum olehnya atau tersentuh dg tubuhnya.Cobalah saudaraku, resep agung ini selalu mujarab, bila anda menemui kendala teruslah konsultasi dg saya mengenai kelanjutannya, penangkal sihir dengan resep nawabiy adalah sabda beliau saw : “Barangsiapa yg setiap hari di pagi hari memakan 7 kurma Ajwah, maka tak akan bisa ditembus dengan sihir dan tak akan dicelakai racun (Shahih Bukhari).atau surat AL Baqarah, sabda Rasulullah saw, Rumah yg dibacakan padanya surat Albaqarah akan membuat semua syaitan dan jin jahat menghindar” (Shahih Muslim).
Lanjutkan dzikir ratib al haddad tersebut, penangkal jin sudah terkandung padanya, yaitu akhir sura AL Baqarah dan ayat Kursi, barangsiapa yg membacanya maka semua jin akan menyingkir, saya sarankan anda mendawamkan ratib alattas, ia adalah salah satu kumpulan dzikir nabawiy yg sangat kuat menentang dan melawan sihir atau kekuatan penunduk dari sihir bacalah subhanallahi wabihamdih 1000X pada sebotol air lalu minumkan pada semuanya, insya Allah semua sihir itu sirna. bacalah surat Albaqarah di hadapan bejana, surat itu panjang sekali, maka bisa dibaca sedikit sedikit, atau dibagi bagi oleh beberapa orang, lalu bejana air itu siramkan dirumah dan minumkan pada semua penghuni rumah, telah bersabda Rasulullah saw :”Sungguh Jin dan syaitan itu akan keluar dari rumah yg dibaca padanya surat Albaqarah” (Shahih Muslim)

( sumber : majelis Rasulullah )

Terapi Ruqiyah

‘RUQIYAH’, dalam prakteknya adalah upaya untuk mengusir jin dan segala macam gangguannya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem. Bagi jin yang mengganggu dan jahat, bacaan Al-Quran –terutama pada ayat tertentu- yang dibaca dengan baik dan benar oleh orang yang shalil dan bersih imannya, akan sangat ditakuti. Mereka akan merasakan panas yang membakar dan pergi.

Diantaranya yang paling sering digunakan adalah ayat kursi, beberapa penggalan ayat dalaة nsurat Al-Baqarah (tiga ayat terakhir), Surat Ali Imron, Surat Yasin, Surat Al-Jin, surat Al-Falaq dan Surat An-Naas. Selain itu masih banyak ayat dan doa-doa lainnya yang diriwayatkan kepada kita untuk dibacakan kepada orang yang kesurupan. Tetapi bila orang itu menggunakan cara-cara yang menyimpang, apalagi dengan melanggar syariat dan aqidah, tidak boleh dilakukan. Karena tujuan jin ketika mengganggu manusia tidak lain adalah untuk menyeret manusia kepada pelanggaran dan syirik kepada Allah. Misalnya, bila orang itu bilang bahwa jin itu minta sesajen, minta kembang, atau dikorbankan hewan sembelihan sebagai tumbal, itulah syirik yang sejati. Atau apapun yang secara syariah bertentang dengan hukum-hukum Allah. Pada dasarnya bila dibacakan Ruqiyah, jin itu sangat takut dan tidak berani menawar-nawar dengan minta ini itu. Karena pembacaan ayat-aayt Al-quran itu membuatnya kesakitan yang sangat, sehingga dalam proses Ruqyah, tidak ada permintaan dari jin kecuali harus pergi dan berhenti dari menganggu manusia. Ruqyah sendiri adalah salah satu cara dari banyak jalan untuk mengusir gangguan setan dan sihir. Abdul Khalik Al-Atthar dalam bukunya “menolak dan membentengi diri dari sihir” menyebutkan bahwa untuk bisa terbebas dari pengaruh jahat itu, bisa dilakukan beberapa cara, antara lain:

1. Metode Istinthaq

Methode istinthaq adalah mengajak bicara setan yang ada di dalam tubuh orang yang terkena sihir. Dan menanyakan kepadanya tentang namanya, nama tukang sihir yang memanfaatkan jasanya, nama orang yang membebani tukang sihir untuk melakukan sihir, menanyakan tempat penyimpanan sihir serta barang-barang yang digunakan untuk menyihir. Meskipun demikian, kita dituntut untuk tetap waspada dan tidak mempercayai sepenuhnya akan apa yang diucapkan oleh setan yang ada di dalam tubuh pasien, sebab bisa jadi setan berbohong dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dan memecah belah hubungan baik diantara sesama manusia.

2. Metode Istilham

Melalui Istilham adalah memohon ilham dan petunjuk yang benar dari Allah swt) agar Ia berkenan memberikan isyarat lewat mimpi, sehingga sihir yang menimpa seseorang bisa terdeteksi dan kemudian dilenyapkan.

3. Metode Tahshin

Methode Tahsin adalah pembentengan, yaitu dengan membentengi dan melindungi korban sihir dengan menggunakan bacaan Al-Qur’an, zikir dan ibadah-ibadah tertentu. Syaikh bin Baaz mengatakan bahwa cara yang paling efektif dalam mengobati pengaruh sihir adalah dengan mengerahkan kemampuan untuk mengetahui tempat sihir, misalnya di tanah, gunung dan lain-lain. Dan bisa diketahui lalu diambil, maka lenyaplah sihir itu. Pengobatan sihir yang diharamkan adalah menyingkirkan sihir dengan sihir juga, ini sesuai dengan perkataan Rasul yang melarang keras seorang muslim pergi ke rumah dukun dan tukang sihir untuk meminta bantuan kepadanya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa mengeluarkan sihir dan memusnahkannya adalah pengobatan yang paling efektif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw bahwasanya beliau memohon kepada Allah untuk dapat melakukan hal itu. Allah memberi petunjuk kepada beliau, sehingga beliau pernah mengeluarkan sihir dari sebuah sumur.

4. Hijamah

Cara yang lainnya adalah dengan hijamah (berbekam) pada anggota tubuh yang terasa sakit akibat pengaruh sihir, karena sihir bisa berpengaruh pada tubuh, dan melemahkannya.

5. Obat-obatan

Pengobatan sihir dapat juga dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang mubah (dibolehkan) seperti dengan memberi kurma ‘Ajwah kepada si penderita. Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad dari bapaknya bahwasanya Rasulullah saw bersabda,“Barangsiapa setiap pagi hari memakan kurma ‘Ajwah maka tidak akan membahayakan dirinya baik racun maupun sihir pada hari itu hingga malam hari.” (HR. Bukhari). Tentang keistimewaan kurma ini Imam Al-Khattabi berkata: Kurma ‘Ajwah memiliki hasiat dan manfaat yaitu bisa menjadi penangkal racun dan sihir karena berkat do’a Rasulullah saw terhadap kurma Madinah, dan bukan karena keistimewaan kurma itu sendiri.

6. Ruqyah

Cara yang lainnya yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan sihir adalah dengan membacakan ruqyah syar’iyyah (pengobatan melaui bacaan Al-Qur’an, zikir dan do’a).

Imam Ibnu Qayyim mengatakan: Diantara obat yang paling mujarab untuk melawan sihir akibat pengaruh jahat setan adalah dengan pengobatan syar’i yaitu dengan zikir, do’a dan bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Qur’an. Jiwa seseorang apabila dipenuhi dengan zikir, wirid dan mensucikan nama Allah niscaya akan terhalangi dari pengaruh sihir. Orang yang terkena sihir bisa sembuh dengan membaca ruqyah sendiri atau dari orang lain dengan ditiupkan pada dada atau tubuh yang sakit sambil membaca zikir dan do’a.

Berikut ini adalah bacaan-bacaan yang diyakini mampu menolak dan menghilangkan bahaya sihir, diantaranya: A. Surat Al-Fatihah. B. Surat Al-Baqarah, khususnya ayat-ayat 1-5, 254-257 dan 284-286. C. Surat Al-Imran khususnya ayat 1-9 dan 18-19
D. Surat An-Nisa khususnya ayat 115-121
E. Surat Al-A’raf khususnya ayat 54-55.
F. Surat Al-Mu’minun khususnya ayat 115-118.
G. Surat Yasin khususnya ayat 1-12.
H. Surat As-Shaffat khususnya ayat 1-10.
I. Surat Ghafir khususnya ayat 1-3, dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya.

Sedangkan do’a-do’a yang dianjurkan diantaranya:

اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافى لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.

“Ya Allah, Rabb bagi semua manusia, hilangkanlah rasa sakit, berilah kesembuhan, Engkau zat yang menyembuhkan tiada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tiada menimbulkan sakit sedikitpun.”

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.

“Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari kejahatan setiap jiwa atau pandangan orang yang dengki, Allah yang memberi kesembuhan padamu, dengan nama Allah saya meruqyahmu.”

أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق.

“Saya mohon untuk kamu perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan”

Bin Baz mengatakan: Hendaklah seorang muslim meminta kesembuhan hanya kepada Allah dari segala kejahatan dan bencana, dengan membaca do’a-do’a berikut ini:

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

“Dengan menyebut nama Allah yang dengan keagungan nama-Nya itu menjadikan sesuatu tidak berbahaya baik yang ada di langit atau di bumi, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Dibaca 3x pada pagi dan sore hari)

Dan dianjurkan pula untuk membaca Ayat Kursy ketika hendak tidur dan sehabis salat fardhu, disamping membaca surat Al-Falaq, Al-Nas dan Al-Ikhlash setiap selesai melakukan salat subuh dan salat maghrib serta menjelang tidur.

Seluruh cara di atas hanyalah sekedar do’a dan usaha, sumber kesembuhan hanyalah dari Allah semata, Dialah yang Maha mampu atas segala sesuatu dan di tangan-Nya segala obat dan penyakit, dan segala sesuatu bisa terjadi berdasarkan ketentuan dan takdir Allah swt.

Nabi saw. Bersabda:

Dan berdasarkan penjelasan ulama, maka pengobatan Ruqyah Syar‘iyah diperbolehkan dengan kriteria sbb: A. Bacaan rukyah berupa ayat-ayat Alqur‘an dan Hadits dari Rasulullah saw.

B. Do‘a yang dibacakan jelas dan diketahui maknanya.
C. Berkeyakinan bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan takdir Allah SWT.
D. Tidak isti‘anah dengan jin ( atau yang lainnya selain Allah).
E. Tidak menggunakan benda-benda yang menimbulkan syubhat dan syirik.
F. Cara pengobatan harus sesuai dengan nilai-nilai Syari‘ah.
G.Orang yang melakukan terapi harus memiliki kebersihan aqidah, akhlak yang terpuji dan istiqomah dalam ibadah.

Pada dasarnya membantu pengobatan dengan ruqyah adalah amal tathowu‘i (sukarela) yang dibolehkan menerima hadiah dan bukan kasbul maisyah (mata pencaharian rutin).

ayat-ayat ruqyah : Surat Al Fatihah : 1-7 , Surat Al Baqarah [2]: 255-257, Surat An Nisa’ : 56, Surat Al A’raf : 117-122 (diulang-ulang), Surat Yunus : 81 – 82 (diulang-ulang), Surat Ash Shaafaat : 1-10.

Winner

http://www.youtube.com/watch?v=iPPFWcab8Jw