Terjemahan kitab, jasa penerjemahan kitab, ijasah keilmuan

PP. HIKMATUL ASRORUL QUR’AN

Assalamu alaikum. wr.wb. berhubung adanya yang meminta pengijazahan keilmuan dan penerjemahan kitab disini kami dibantu oleh pengasuh pp. Hikmah Asrorul Qur’an. insya alloh bersedia membantu anda dalam berbagai bidang diantaranya :

 • pengiijazahan keilmuan : Asma-Asma, Hizib-Hizib, doa-doa, ilmu-ilmu, Amalan-Amalan ilmu Hikmah dll.
 • pengijazahan kitab Hikmah : 1.kitab Asrorul Hikmah, 2.kitab Majmuatul Hikmah, 3.Kitab pengobatan dll.
 • konsultasi masalah : usaha, dagang, jodoh, asmara, bisnis, karir, ruqiyah, tumbal tanah, pembersihan lokasi, rumah atau tempat usaha, penyakit medis dan non medis dll.
 • pengisian batu cincin, khadam jin, khadam pendamping, baju hikmah (penjagaan, penglarisan dan pengasihan), tasbih, sorban, rotan, sabuk dll.

pengijazah : ustdz. Yana Cahyana

 

Diantara isi kitab hikmah yang di ijazahkan :

 • kumpulan Hizib-Hizib : hizib zaelani albagdadi, barqi, mubarok, ta’awuzd wa difa’, nashri, khofi, autad, lathif, bahri, buhori, yamani, hikmah, sakran, maghntis, andarun, nawawi, bayumi, jalalah, silah, badawi, salamah, mahabbah, wiqayah, maghribi, sihir maghribi, satri, iqbalin naas, ja’far shidik, ibnu hajar (ilmu laduni), asihan nabi yusuf tingkat 1-3.
 • ilmu pengobatan
 • ilmu asror
 • aurodan asmaul husna
 • aurodan nabi khidir
 • aurod ismu azhom
 • doa nurbani pengundang tamu
 • cara membuat azimah rompi
 • ilmu pengasihan dan mahabbah
 • pengasihan nabi yusuf
 • asma malaikat
 • aurodan ngambil benda pusaka dan barang gaib
 • rajah tumbal tanah, rumah, dan pabrik
 • pagar badan dan tempat tinggal dan tempat usaha
 • asma ayat kursi tingkat 1-3
 • karomah alfatihah
 • karomah ayat kursi
 • karomah basmalah
 • aurodan bertemu arwah
 • ilmu menghilang
 • jual beli rumah supaya cepat laku
 • teropong gaib dan terawangan
 • ilmu falakiyah
 • ilmu wafak
 • doa supaya tulisan bagus kaligrafi
 • dan lain-lain.

 

jasa terjemahan kitab

Dan insya alloh kami bisa membantu /menerima penerjemahan kitab – kitab arab gundul atau kitab kuning, yang berhubungan dengan kitab-kitab hikmah, kitab tafsir al-qur’an, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab tareqat, kitab-kitab ahlak, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab klasik, dll.

 

kitab-kitab yang sudah diterjemahkan :

al-ajnas , syumusul anwar, jawahirul lama’ah, jawahirul khomis, syamsul ma’arif kubra, mambau ushulil hikmah, mujarobat daerabi kabir, dalailul khoirot, sirrul asror syeikh abdul qodir jaelani, dll.

 

kitab -kitab hikmah yang sudah dibukukan (bukan terjemahan)

al-ajnas, al-aufaq, sirrul jalil, sirrul asror, syumusul anwar, syamsul ma’rif kubra, mambau ushulil hikmah, khazinatul asror, jawahirul khomis, jawahirul lama’ah, kawakibul lama’ah, tajul muluk, abu masyar alfalaky, mujarobat daerabi, mujarobat ibnu sina, mujarobat ruhani, ghoroibu wa ajaibul jin, ajaibul malakut, kitab sihru syaithon, kitab sihir ja’far.

konsultasi keluarga :

anak yang suka sakit-sakitan nanti akan diketahui dari nama anak tersbut dan penyakitnya. penyembuhannya lewat al-qur’an dan doa. masalah keharmonisan keluarga dan rumah tangga.

konsultasi tanah :

apakah tanah itu bagus atau tidak untuk di bikin rumah, toko, pabrik,dsb. supaya lancar kedpannya.

konsultasi perjodohan :

baik dan tidaknya, cocok atau tidaknya, dalam pernikahan bulan apa, jam berapa dan hari apa serta tanggalnya supaya harmonis.

caranya kirimkan bio data anda, nama, alamat, tgl lahir, dan poto. lewat sms atau telpon. jika jaraknya dekat silahkan datang saja kerumah”.

 

Silahkan menghubungi nomor ini :

085 294 131 936

089 6699 45982

Nama : Ustadz. yana cahyana (pengasuh pp. Hikmatul Asrorul Qur’an)

Penghubung : m. sanusi

Alamat :

Sukaregang. jl. gagak lumayung. rt.01, rw. 14. kota wetan. garut kota . jabar

pp. Hikmatul Asrorul Qur’an :

kp. kiaralawang. bayongbong. garut. jabar

Daftar kitab Hikmah

Daftar kitab-kitab Hikmah

Khasanah kitab-kitab yang dimiliki umat islam sangat banyak, orang – orang barat sering mempelajari kitab-kitab klasik karangan umat islam terutama tentang ilmu gaib, ilmu hikmah, ilmu perbintangan, ilmu pengobatan dll. Selama bertahun-tahun sy kumpulkan kitab-kitab tersebut hanya sebatas untuk pengetahuan saja dan hanya sebagian saja yang dipelajari. Karena untuk mempelajari seluruh isi dari kitab tersebut butuh waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Bagi para pencinta ilmu, para penerbit buku dan kitab, para santri dan ustadz, pengurus padepokan dan pesantren, kami telah menyediakan kitab-kitab klasik tersebut dalam bentuk flash disk. Semua kitab – kitab di bawah ini berbentuk Microsoft office, pdf dan rar di simpan di dalam flash disk berukuran 4 atau 8 GB. Isinya terdiri dari :

Di bagi 7 kategori diantaranya :

1. 12 kitab Aurod dan Hizib dari berbagai tareqat
2. 24 kitab – karangan para wali dan para ulama khos.
3. 23 kitab kumpulan doa, dzikir, wirid dan shalawat.
4. 99 kitab ilmu Hikmah dan ilmu gaib.
5. 12 kitab ilmu perbintangan.
6. 7 kitab ilmu pengobatan
7. 20 kitab ilmu sihir

Semua kitab berbahasa arab gundul dan ada beberapa kitab yang sudah pakai harkat.
Harga masing – masing flash disk :

a. Harga flash disk paket l : 300 rb. ( hanya 3 kategori kitab )
b. Harga flash disk paket ll : 500 rb. (semua kitab + sudah termasuk ongkir).
c. Harga flash disk paket lll : 900 rb. (semua kitab + sebagian terjemahannya).
d. Harga flash disk paket iv : 1,5 jt. ( semua kitab + 5 buku keilmuan + sebagian terjemahan + sudah termasuk ongkir ).

Semuanya disimpan di flash disk

Urutan – urutan kitabnya :

1. Kumpulan kitab Aurod-Aurod dan Hizib-Hizib (12 kitab)

1.Aurod Shufiyyah. (pdf).
Kitab ini berisi aurod dan hizib dari tareqat rifaiyyah, syadziliyyah dan tijaniyyah.

2. Aurod Hizib Dasuqiyyah. (word)
Kumpulan aurod dan Hizib Syeikh Ahmad Ad Dasuqi ra

3. Aurad Hizib syadziliyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan Hizib syeikh Abu hasan as syadzily ra

4. Aurod Hizib Idrisiyyah. (ms word).
Berisi aurod dan hizib dari tareqat idrisiyyah

5. Aurod Hizib khalwatiyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan hizib dari tareqat khalwatiyyah

6. Aurod Hizib Ghazaliyyah.
Berisi kumpulan doa dan hizib dari imam ghazaly ra

7. Aurod Hizib Qodiriyyah.
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh abdul qadir jaelani ra

8. Aurod Hizib Rifaiyyah. (ms word)
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh ahmad kabir ar rifa’I ra

9. Aurod Hizib Tijaniyyah.
Kumpulan aurod dan hizib dari tareqat tijaniyyah

10. Aurod Hizib Ibnu Arobi.
Berisi kumpulan doa dan hizib syeikh ibnu arabi ra

11. Aurod Hizib Sanusiyyah
Berisi tentang tareqat sanusiyyah dan aurod serta hizib.

12. Kitab Dalail khairat. (pdf + kitab).
Berisi kumpulan shalawat, doa dan hizib-hizib.

2. Kitab-kitab para wali dan Ahli tareqat (24 kitab)

Al Hikam. (kitab).
Syarah Al Hikam. (pdf).
Al Aqdas – Bahaudin naqsyabandi. (pdf).
Al Gunyah li thalabi thariqil haqq. Syeikh Abdul qodir jaelani. Juz 1-2. (pdf).
Al Fathur robbani. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al Futuhul Ghaib. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al Fuyudhatur rabbaniyyah.
Jawahirul ma’ani wa bulughil a’mani. (Pdf dan kitab)
Jaami’ul asror – imam ghazali. (pdf).
Jami’ karomatul auliya. (pdf).
Jaami’us tsanaa’. (pdf).
Kitabul Hujub – ibnu arobi. (pdf).
Kunuujul asroril khofiyyah fi ulumil ghariibah – syeikh habib bin musa ar ridha. (pdf).
Al Kamalat ilahiyyat. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Kanzun najah was surur.
Masyaariqul Anwar. (pdf)
Miftahul jinan. (pdf).
Miftahun Najah. (pdf).
Risalatul isyroq. (pdf).
Risalah ibnu arobi fi ilmi ghoib. (pdf).
Safinatul qadiriyyah. Syeikh abbdul qadir jaelani. (pdf).
Sirrul Asror fi mazhharil Anwar. Syeikh Abdul qodir jaelani. (pdf).
At Thabaqatul kubra. (pdf).
Kitab layang muslimin muslimat. (pdf).

3. Kitab – kitab kumpulan doa-doa, shalawat dan amalan wirid (23 kitab)

Aurod Fathiyyah. (pdf).
Aurod ghautsiyyah. (pdf).
Aurod doa khusus imam Albuuni. (pdf).
Addu’aul Mustajabah. (pdf)
Afdholus shalawat. (pdf).
Asrorul Basmalah. (pdf).
Asrorun Nafi’ah bidu’a al waqi’ah. (pdf).
Alfu Alfi Hirjun. (pdf).
Dhiyaaus shaalihiin. (pdf).
Istighasah kubra bil asmail husna. (pdf).
Jami’ul fawaid fi asraril maqashid. (pdf).
Kuliyyat majma’id da’awat alkabir. (pdf).
Kumpulan Ratib. (buku).
Majmu syarif. (kitab).
Majmu aurod imam albuuni.
Mafatihul jinan. (pdf).
Miftahul jinan. (pdf).
Al futuhatur Robbaniyyah alal adzkarin nawawiyyah. (pdf)
Al Hishnul hashin bidu’ai yasin. (pdf).
Riyadhul jannah fi adzkari kitabi wa sunnah. (pdf).
Risalah da’awat islamiyyah . (pdf).
Risalah ismul lathif. (pdf).
Sa’adatud darain. (pdf).
Sirrul asrar fi dzkri ala sholati nabiyyil mukhtar.

4. Kitab Hikmah dan ilmu Gaib (99 kitab)

Asmaul Husna wa Asroruha. (pdf).
Khawashul qur’anul karim imam ghazali.
Khawasul qur’an imam ja’far shodiq as.
Kasyaful qur’an. (pdf).
Al Ajnas. (Pdf dan kitab).
Sebuah kitab yang di klaim sebagai karangan dari wazir nabi sulaiman
Al Afariit wal jaan. (zip/rar).
Al Falakiyyah – Abu Masyar alfalaky. (pdf + kitab).
Ajaibul Malakut – abdulloh bin muhamad bin abbas az zahid. (pdf).
Ajaibul Makhluqot wa ghoroibul maujudat. (Pdf).
Al Amlak fi aqsam wad da’awat. (pdf).
Asrorul alamul jan wa sihri. (pdf).
Asrorul ilahiyyah fi fawaidi wal abwabar ruhani. (pdf).
Asroru wa khofiyyatu fi ilmi ruhani. (pdf).
Asrorul khofiyyah fi ulumir ruhani. (zip/rar)
Asrorul kauniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Asrorur Robbaniyyah fi fawa’idi ruhaniyyah. (rar/zip).
Asrorul Maktum fi asroril makhzun. (zip/rar).
Bahjatus Saami’in fi taskhiril mulukil jin. (pdf).
Bahrul Anwar wa ma’dinul asror fi ulumir ruhani – syeikh ahmad bin ali albuuni. (pdf)
Al Bayan- thoha alfalaky (pdf).

Ad dalaalaatu wadhidaat ala dalail khairat. (pdf).
Ad du’aul ambiya’ was sholihin. (pdf)
Ad da’awatul mustajab imam ghazali. (pdf).
Ad Durratul faakhirah- albuuni. (zip/rar).
Ad durratus tsamaniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (pdf).
Ad durrul manzhum wa khalashoti sirril maktum fi sihri wa thalasami wa nujum. (pdf).
Ad durrun manzhum fi ismullohi a’zhom
Ad durrul matsquub fi asroril ghuyub. (pdf).
Ad durrun nazhim fi khawasil qura’nil azhim.

Al Funuunul Afnan fi ajaibi ulumil qur’an. (pdf).

Alghayatul ghayat albuuni. (pdf).
Ghayatul amani fi ma’rifati qawaidil ilmi. (pdf).
Al Ghoroibu wa ajaibul jin. (pdf).
Al Hayatul hayawan alkubra. (pdf).
Husnul Bayan fima qila anil jan. (pdf).

Kitab ibrij abdul aziz. (pdf).
Ighosatul lahfan fi taskhiril amlaki wal jan. (pdf).
Ighosatul mazhlum fi kasyfi asroril ulum. (pdf).
Kitab ilmu ghoib fi alamil qodim. (pdf).
Kitab ismu Azhom-thoha alfalaky. (zip/rar).

Jaami’ul fawaaid fi asrari maqaashid. (pdf).
Jawakhirul khomsi. (kitab).
Berisi tentang asma idrisiyyah, aurod, amalan, doa-doa, hiriz dan hizib.
Jawahirul lama’ah fi istikhdhari mulukil jin fi waqti was sa’ah. (pdf dan kitab).

Kitab nabi Daniel. (pdf).
Al kabariit fi ikhraji afariit. (pdf).
Kasyful asrar nuraniyyatil qur’an. (pdf).
Kasful asror qasimy fi ilmi kimiya simiya limiya rimiya himiya. (pdf).
Kasful ma’ani an sirril asmail husna. (pdf).
Al kibrit al ahmar – sayyid muhyiddin ibnu arobi. (pdf ).
Khazanatul ahraz. (pdf).
Khazinatul asror. (pdf dan kitab).
Khazanatul asror fil khutumi wal adzkar. (pdf).
Khaziinuhul asror wa kasyaful akhfa – syeikh bahauddin muhamad naqsyabandiy. (pdf).
Kawakibul lama’ah fi taskhiri mulukil jin fi waqti wa sa’ah. (pdf dan kitab).

Laqthul marjan fi ahkamil jaan. (pdf).
Al lu’lu’ wal marjan fi taskhiril mulukil jan. (pdf)

Mambau ushulul hikmah. (pdf dan kitab + terjemahan sebagian))
Mujarobat daerobi kabir. (kitab + terjemahan).
Mujarobat imamiyah fis syifa’i bil qur’ani wad du’a. (pdf).
Mujarobat ibnu sina. (zip/rar).
Mujarobat ghozali. (pdf).
Mujarobat ruhani. (pdf).
Mujarobat ruhani min khazanati maghribiyyah. (pdf).
Mursyidul ihsan. (pdf).
Majmu’ah ibnu sina fi ulumir ruhani alkubra. (kitab).
Al Mukhtar fi kasyfil asrar. (zip/rar).
Mawahibur Robbaniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Minhajul Haniifin fi ma’na ismihi lathifin. (pdf).

Nihayatul amal fi ilmi ramli. (pdf).
Nurur Robbani fi ilmir ruhani. (zip/rar).

Al Qoulul mubin fi khawashi wad da’awati surati yasin. (zip/rar).
Al Qorin war riyadhoh ruhaniyyah. (pdf).
Qabidhul arwah.
Qohirul arwah. (pdf).
Qomarul Aqmar. (zip/rar).
Qur’atul imam ja’far shodiq. (pdf).

Roudhoh sindisiyyah fi asma idrisiyyah sahruwardiyyah. (pdf).
Kitab simiyya – ibnu sina. (pdf).
Kitab syarah asma idrisiyyah. (zip/rar).
Kitab syarah ismul azhom albuuni. (pdf).
Kitab syarah al ‘uhuudus tsalatsah fi birhatiyyah – albuuni. (zip/rar).

Syamsul Ma’arif sugra (wusto)- (pdf).
Syamsul Ma’arif kubra. (pdf + kitab + terjemahan sebagian).
Syamsul ma’arif kubra. (kitab asli klasik tulisan tangan syeikh albuuni, pdf).
Syumusul anwar wa kunujul asror alkubra . (pdf dan kitab).
Sirrul jalil fi khawasi asma thahathil. (pdf).
Sirrul jalil fi khawasi hasbunallohi wa ni’mal wakil. (kitab).
Sirrul Asror fi istikhdharil jin wa shorfil ‘ummar. (kitab).
Sirrul Asror fi tawashuli ruhaniyatil qur’an. (pdf).
Sirrul Maktum fi ismu a’zhom.
Sirrul Robbani fi jauharotil ‘ahdi sulaimani. (zip/rar).
As sahmu saaib. (zip/rar).

Tafsir mimpi. (pdf).
Tajul muluk melayu. (kitab).
Tajul muluk bidurrotil anwar. (kitab).
Tuhfatur radhawiyyah fi mujarobat imamiyyah. (pdf).
Ulumul gharibah – syeikh habib musa ar ridha. (pdf).
Al ulumul gharibiyyah fi simiyya wal himiyya wal limiyya. (pdf).
Kitab zamanul ghabir fi ilmi ruhani. (pdf).

5. Kitab ilmu perbintangan (ilmu nujum), ilmu huruf dan ilmu wafaq (12 kitab)

Al Aufaq – imam ghazali. (Pdf dan kitab).
Al Bahjatul Afaq fi ilmi Aufaq (zip)
Al Bidayatu wan Nihayah juz 1-2. (pdf).
Jauharul kusyuf fi sirril huruf. (pdf).
Kitab ja’far jami’. (pdf).
Kitabul Aufaq. (zip/rar).
Kotak Ibrahim. (pdf).
Kitab ibnu haji at tilmisani. (pdf).
Kitab Majesthi jami’u ilmu nujum. (pdf).
Kitab Madinatu thalasamin.
Tartibu da’awat- albuuni. (pdf).
Tibbur ruhani lil jismi insani fi ilmi harfi. (pdf).

6. kitab ilmu pengobatan (7 kitab)

Asrorul ilaju ruhani. (pdf).
Kitab Basatin fi amrodhi nisa’. (pdf).
Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah – imam albuuni. (pdf).
Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah- imam suyuty. (kitab).
Syifaul insan min adayil jin wasyaithon
Thuruqul hisan fi ilaji amrodhi wal jan – wahid bin abdus salam baali. (pdf).
Tibbun nabawi. (kitab).

7. Kitab sihir (20 kitab)

Ingin tahu tentang isi kitab2 sihir, yang sebagian dikarang oleh drs. Ustadz abdul fatah toha alfalaky. Isinya tentang sihir pelet, guna-guna, santet, ilmu sulap, cara manggil jin kafir, setan dan iblis. Berikut ini nama kitab-kitabnya :

Kitab asrorul sihri
Sihru ‘amani
Sihru abyadh. (zip/rar).
Sihru anwar
Sihrul arnab al azhim
Sihrul ‘ajib fi jalbil habib
Sihrul aswad
Sihrul ahmar. (zip/rar).
Sihrul ‘azhim. (zip/rar)
Sihrul asyaq fi jalbil musytaq. (pdf).
Sihrul babili
Sihrul barnukh. (pdf).
Al Basasatin fi istikhdhori jin wa ruhi syayatin. (pdf).
Kitab yang menerangkan cara menghadirkan jin dan setan.
Sihrul dujaja
Sihru harut marut 1-3. (zip/rar).
Kitab ini menerangkan ilmu sihir yang di ajarkan malaikat harut dan marut, ilmu sulap seperti sulap kartu, koin, hipnotis, atraksi2 sulap, dll.
Sihrul kahhan fi khudhuril jan. (pdf).
Sihrul mukhtar. (zip/rar)
Sihrus syayathin wa ifrit.
Kitab sihir ja’far. (demonology versi Arabic magic ). (pdf).

Keterangan :

Semua paket kitab – kitab di atas , Di bagi 7 kategori diantaranya :

1. 12 kitab Aurod dan Hizib dari berbagai tareqat
2. 24 kitab – karangan para wali dan para ulama khos.
3. 23 kitab kumpulan doa, dzikir, wirid dan shalawat.
4. 99 kitab ilmu Hikmah dan ilmu gaib.
5. 12 kitab ilmu perbintangan.
6. 7 kitab ilmu pengobatan
7. 20 kitab ilmu sihir

Semua kitab berbahasa arab gundul dan ada beberapa kitab yang sudah pakai harkat.
Harga masing – masing flash disk :

a. Harga flash disk paket l : 300 rb. ( hanya 3 kategori kitab )
b. Harga flash disk paket ll : 500 rb. (semua kitab + sudah termasuk ongkir).
c. Harga flash disk paket lll : 900 rb. (semua kitab + sebagian terjemahannya).
d. Harga flash disk paket iv : 1,5 jt. ( semua kitab + buku keilmuan + sebagian terjemahan + sudah termasuk ongkir ).

Selain Dalam bentuk flash disk ada juga yg berbentuk kitab dan buku. Harganya beda lagi.

Untuk pemesanan kitab dan flash disk silahkan hubungi nomor ini:

085 294 131 936 –089 6699 45982

Nama : Muhamad sanusi.
Alamat : Sukaregang. Kota wetan. Garut. Jawa barat.

Pengijazah :

Ustadz Agus
Ustadz Bashor
Mang didin
Mang khair
Mang Musa
Pak Asep
Pak Tajudin
pak ujang

Untuk para sesepuh atau guru besarnya maaf tidak di cantumkan sesuai permintaan beliau2.

kitab – kitab Hikmah

as sahmu shoibajnas1

 

Daftar kitab-kitab Hikmah

Kumpulan kitab Aurod-Aurod dan Hizib-Hizib

1.Aurodus Shufiyyah. (pdf).
Kitab ini berisi aurod dan hizib dari tareqat rifaiyyah, syadziliyyah dan tijaniyyah.

2. Aurod Hizib Dasuqiyyah. (word)
Kumpulan aurod dan Hizib Syeikh Ahmad Ad Dasuqi ra

3. Aurad Hizib syadziliyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan Hizib syeikh Abu hasan as syadzily ra

4. Aurod Hizib Idrisiyyah. (ms word).
Berisi aurod dan hizib dari tareqat idrisiyyah

5. Aurod Hizib khalwatiyyah. (pdf).
Berisi kumpulan aurod dan hizib dari tareqat khalwatiyyah

6. Aurod Hizib Ghazaliyyah.
Berisi kumpulan doa dan hizib dari imam ghazaly ra

7. Aurod Hizib Qodiriyyah.
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh abdul qadir jaelani ra

8. Aurod Hizib Rifaiyyah. (ms word)
Berisi kumpulan aurod dan hizib syeikh ahmad kabir ar rifa’I ra

9. Aurod Hizib Tijaniyyah.
Kumpulan aurod dan hizib dari tareqat tijaniyyah

10. Aurod Hizib Ibnu Arobi.
Berisi kumpulan doa dan hizib syeikh ibnu arabi ra

11. Kitab Dalail khairat. (kitab).
Berisi kumpulan shalawat, doa dan hizib-hizib.

 

Kitab-kitab para wali dan Ahli tareqat

Al Hikam. (kitab).
Syarah Al Hikam. (pdf).
Al Aqdas – Bahaudin naqsyabandi
Al Gunyah li thalabi thariqil haqq. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Al Fathur robbani. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Al Futuhul Ghaib. Syeikh abdul qodir jaelani. (pdf).
Jawahirul ma’ani wa bulughil a’mani. (Pdf dan kitab)
Jaami’ul asror – imam ghazali. (pdf).
Jami’ karomatul auliya. (pdf).
Kitabul Hujub – ibnu arobi. (pdf).
Kunuujul asroril khofiyyah fi ulumil ghariibah – syeikh habib bin musa ar ridha. (pdf).
Al Kamalat ilahiyyat. Syeikh Abdul qodir jaelani.(pdf).
Masyaariqul Anwar. (pdf)
Miftahul jinan. (pdf).
Miftahun Najah. (pdf).
Risalatul isyroq. (pdf).
Risalah ibnu arobi fi ilmi ghoib. (pdf).
Safinatul qadiriyyah. Syeikh abbdul qadir jaelani. (pdf).
Sirrul Asror fi mazhharil Anwar. Syeikh Abdul qodir jaelani. (pdf).
At Thabaqatul kubra. (pdf).
Kitab layang muslimin muslimat. (pdf).
Kitab kuno khataman. (pdf).

 

3. Kitab – kitab kumpulan doa-doa, shalawat dan amalan wirid

Addu’aul Mustajabah. (pdf)
Afdholus shalawat. (pdf).
Asrorul Basmalah. (pdf).
Asrorun Nafi’ah bidu’a al waqi’ah. (pdf).
Alfu Alfi Hirjun. (pdf).
Istighasah kubra bil asmail husna. (pdf).
Kumpulan Ratib
Majmu syarif. (kitab).
Mafatihul jinan. (pdf).
Miftahul jinan. (pdf).
Al futuhatur Robbaniyyah alal adzkarin nawawiyyah. (pdf)
Al Hishnul hashin bidu’ai yasin. (pdf).
Riyadhul jannah fi adzkari kitabi wa sunnah. (pdf).
Risalah ismul lathif. (pdf).

 

4. Kitab-kitab Hikmah

Asmaul Husna wa Asroruha. (pdf).
Khawashul qur’anul karim imam ghazali
Kasyaful qur’an. (pdf).
Al Ajnas. (Pdf dan kitab).
Sebuah kitab yang di klaim sebagai karangan dari wazir nabi sulaiman
Al Aufaq – imam ghazali. (Pdf dan kitab).
Al Falakiyyah – Abu Masyar alfalaky. (kitab).
Ajaibul Malakut – abdulloh bin muhamad bin abbas az zahid. (pdf).
Ajaibul Makhluqot wa ghoroibul maujudat. (Pdf).
Al Amlak fi aqsam wad da’awat. (pdf).
Asrorul alamul jan wa sihri. (pdf).
Asrorul ilahiyyah fi fawaidi wal abwabar ruhani. (pdf).
Asrorul ilaju ruhani. (pdf).
Asroru wa khofiyyatu fi ilmi ruhani. (pdf).
Asrorul khofiyyah fi ulumir ruhani. (zip/rar)
Asrorul kauniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)
Asrorur Robbaniyyah fi fawa’idi ruhaniyyah. (rar/zip).
Asrorul Maktum fi asroril makhzun. (zip/rar).

Bahjatul Afaq fi ilmu aufaq (zip)
Bahjatus Saami’in fi taskhiril mulukil jin. (pdf).
Bahrul Anwar wa ma’dinul asror fi ulumir ruhani – syeikh ahmad bin ali albuuni. (pdf)
Kitab Basatin fi amrodhi nisa’. (pdf).

Ad du’aul ambiya’ was sholihin. (pdf)
Ad da’awatul mustajab imam ghazali. (pdf).
Ad durrul manzhum wa khalashoti sirril maktum fi sihri wa thalasami wa nujum. (pdf).
Ad durrun manzhum fi ismullohi a’zhom
Ad durrul matsquub fi asroril ghuyub. (pdf).
Ad durrun nazhim fi khawasil qura’nil azhim.

Al Funuunul Afnan fi ajaibi ulumil qur’an. (pdf).

Al Ghoroibu wa ajaibul jin. (pdf).
Al Hayatul hayawan alkubra. (pdf).
Husnul Bayan fima qila anil jan. (pdf).

Ighosatul lahfan fi taskhiril amlaki wal jan. (pdf).
Ighosatul mazhlum fi kasyfi asroril ulum. (pdf).

Kitab ja’far jami’. (pdf).
Jawakhirul khomsi. (kitab).
Jawahirul lama’ah fi istikhdhari mulukil jin fi waqti was sa’ah. (pdf dan kitab).
Jauharul kusyuf fi sirril huruf. (pdf).

Kitab nabi Daniel. (pdf).
Kitab ilmu ghoib fi alamil qodim
Al kibrit al ahmar – sayyid muhyiddin ibnu arobi. (pdf ).
Khazinatul asror. (pdf dan kitab).
Khazanatul asror fil khutumi wal adzkar. (pdf).
Khaziinuhul asror wa kasyaful akhfa – syeikh bahauddin muhamad naqsyabandiy. (pdf).
Kawakibul lama’ah fi taskhiri mulukil jin fi waqti wa sa’ah. (pdf dan kitab).

Al lu’lu’ wal marjan fi taskhiril mulukil jan. (pdf)

Mambau ushulul hikmah. (pdf dan kitab + terjemahan sebagian))
Mujarobat daerobi kabir. (kitab + terjemahan).
Mujarobat ruhani. (pdf).
Mijarobat imamiyah fis syifa’i bil qur’ani wad du’a. (pdf).
Mujarobat ibnu sina. (zip/rar).
Mujarobat ghozali
Majmu’ah ibnu sina fi ulumir ruhani alkubra. (kitab).
Mawahibur Robbaniyyah fi ulumir ruhaniyyah. (zip/rar)

Al Qoulul mubin fi khawashi wad da’awati surati yasin. (zip/rar).
Al Qorin war riyadhoh ruhaniyyah. (pdf).
Qohirul arwah. (pdf).

Ar Rohmah fi tibbi wal hikmah. (kitab).
Roudhoh sindisiyyah fi asma idrisiyyah sahruwardiyyah. (pdf).
Kitab syarah asma idrisiyyah. (zip/rar).

Syamsul Ma’arif sugro (wusto)- (pdf).
Syamsul Ma’arif kubro. (kitab + terjemahan sebagian).
Syumusul anwar wa kunujul asror alkubra . (pdf dan kitab).
Sirrul jalil fi khawasi asma thahathil. (pdf).
Sirrul jalil fi khawasi hasbunallohi wa ni’mal wakil. (kitab).
Sirrul Asror fi istikhdharil jin wa shorfil ‘ummar. (kitab).
Sirrul Asror fi tawashuli ruhaniyatil qur’an. (pdf).
Sirrul Robbani fi jauharotil ‘ahdi sulaimani. (zip/rar).
Syifaul insan min adayil jin wasyaithon

Tajul muluk melayu. (kitab).
Tajul muluk bidurrotil anwar. (kitab).
Tibbur ruhani lil jismi insani fi ilmi harfi. (pdf).
Tibbun nabawi. (kitab).
Thuruqul hisan fi ilaji amrodhi wal jan – wahid bin abdus salam baali. (pdf).
Al ulumul gharibiyyah fi simiyya wal himiyya wal limiyya. (pdf).

 

5.Kitab sihir

Ingin tahu tentang isi kitab2 sihir, yang sebagian dikarang oleh drs. Ustadz abdul fatah toha alfalaky. Isinya tentang sihir pelet, guna-guna, santet, cara manggil jin kafir, setan dan iblis. Berikut ini nama kitab-kitabnya :

Kitab asrorul sihri
Sihru ‘amani
Sihru abyadh. (zip/rar).
Sihru anwar
Sihrul arnab al azhim
Sihrul ‘ajib fi jalbil habib
Sihrul aswad
Sihrul ahmar
Sihrul ‘azhim. (zip/rar)
Sihrul asyaq fi jalbil musytaq. (pdf).
Sihrul babili
Al Basasatin fi istikhdhori jin wa ruhi syayatin. (pdf).
Sihrul dujaja
Sihrul kahhan fi khudhuril jan. (pdf).
Sihrul mukhtar. (zip/rar)
Sihrus syayathin wa ifrit.
Kitab sihir ja’far. (pdf).

Keterangan :

Semua kitab telah kami siapkan didalam flash disk, ukuran 8-16 GB.

1. Kitab paket 1
Kitab – kitab Aurod, doa dan Hizib harga 250 rb. dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Sebagian sudah dikasih harkat. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

2. Kitab paket 2
Kitab – kitab para wali dan ahli tareqat, harga 150 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

3. Kitab paket 3
Kitab – kitab Hikmah harga 250 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

4. Kitab paket 4
Kitab – kitab sihir harga 150 rb, dalam bentuk flash disk, ukuran 8 GB.
Tulisan arab gundul. Disertakan juga doa – doa dalam bentuk mp3 dan 3gp.

5. Semua Paket (beli semua paket di discon)
Semua paket kitab – kitab diatas Harga flash disknya 500 rb, ukuran 14 GB
Belum termasuk ongkos kirimnya.

Tulisan semuanya berbentuk arab gundul, dan ada beberapa yang sudah dikasih harkat.
Selain Dalam bentuk flash disk yaitu berbentuk kitab dan buku beda lagi harganya.

Untuk pemesanan kitab silahkan hubungi nomor ini:

085 294 131 936 – 0858 7136 3635

Alamat : sukaregang. Kota wetan. Garut. Jawa barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Hikmah

Daftar buku-buku

ilmu Hikmah
ilmu Asma
ilmu Asror
ilmu tenaga Dalam
ilmu Tenaga Dalam Alhikmah
ilmu Tenaga Dalam Asmaul husna
ilmu Hizib
ilmu kebal
ilmu kesaktian versi kejawen
ilmu kesaktian versi hikmah
ilmu kesaktian tingkat tinggi
ilmu pelet
ilmu pengasihan
ilmu gendam
ilmu hipnotis
ilmu Mahabbah
ilmu penglarisan dan penarik rizqi
ilmu kekayaan meraih harta
Rahasia sukses orang kaya
ilmu Hikmah dana gaib
ilmu tarik pusaka
ilmu khadam jin
ilmu khadam asma
ilmu khadam huruf
ilmu khadam ayat
ilmu khadam surat
ilmu khadam malaikat
ilmu terawangan indera ke enam
ilmu meraga sukma dan mecah raga
kumpulan mantra-mantra sunda
kumpulan mantra-mantra jawa
ilmu gaib kejawen
ilmu gaib sunda
ilmu gaib dayak
ilmu gaib sumatra
ilmu gaib bali
Occultisme
kumpulan doa-doa
kumpulan aurad
kumpulan dzikir
kumpulan sholawat
Amalan shalat dan wirid
Amalan dzikir tareqat
Tasawuf dan tarekat
ilmu pengobatan
ilmu Batin
ilmu Rajah dan wafaq

 

IMG0237A

Doa untuk saudaraku

Doa untuk saudaraku semoga kalian diberi kemenangan

Al-fath

doa kasih

jhd2  Jhd1

 

 

 

Rahasia ilmu Hikmah

Rahasia ilmu Hikmah

ilmu Hikmah

Belajar ilmu hikmah dimasyarakat sunda disebut ngahikmah atau ngelmu hikmah, sebelum seseorang menjadi ahli hikmah maka ia harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. menurut kyai ahli hikmah tahap paling awal adalah mengkaji dan mengaji alqur’an sebab inti dari sumber-sumber ilmu hikmah berasal dari alqur’an. seseorang diharuskan memahami ayat-ayat alqur’an, mengkaji maknanya dan mengamalkan isinya. setelah itu barulah dicoba menangkap hikmahnya (nilai magisnya) yang terkandung didalamnya. setelah mengkaji alqur’an seseorang juga harus menguasai ilmu aqidah atau ilmu tauhid (sebagai fondasi keimanan agar tidak tergelincir kepada kemusyrikan), ilmu fiqih atau hukum syareat islam (sebagai fondasi ibadah yg benar), ilmu nahwu,sorof dan tajwid (agar tidak salah dalam membaca alqur’an), ilmu tasawuf dan ahlakul karimah (sebagai fondasi dalam berhubungan dengan sesama mahluk ciptaan tuhan dari golongan manusia, jin atau malaikat). ilmu-ilmu tersebut merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli hikmah. setelah semuanya terpenuhi barulah proses pembelajaran ilmu hikmah dapat dijalankan. seorang ahli hikmah sering juga disebut kyai hikmah, kyai menempati posisi tertinggi dalam hierarki pelaku ilmu hikmah, sebab kyai hikmah sendiri mempunyai pondasi yg kuat dalam ilmu agama (ilmu keislaman). berbeda dengan seseorang yg belajar ilmu hikmah tapi tidak disertai dengan belajar ilmu agama (tauhid, fiqih, nahwu, tasawuf dll.) mereka disebut sesepuh, orang pintar, dukun atau paranormal. 

Dikalangan para ahli hikmah mereka mengenal berbagai macam kitab hikmah yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu salah satunya kitab yang cukup terkenal yaitu kitab syamsul ma’arif dan mamba’u ushulul hikmah yang disusun oleh syeikh ahmad ali albuuni.

Dua kitab ilmu Hikmah yang dikarangan oleh Syeikh Ahmad bin Ali al-Buuni merupakan kitab yang sangat populer. Beliau orang yang diberi kelebihan oleh Allah s.w.t untuk menguak misteri huruf, mutiara-mutiara dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran dengan maksud untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Quran bukan semata untuk dibaca dan diambil fatwanya, atau diambil sebagai obat hati dalam akidah dan hukum-hukumnya, tapi juga mengandung keistimewaan yang luar biasa.

Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukanlah ilmu biasa, tetapi ilmu spesial yang hanya layak diketahui oleh kalangan tertentu.  Al-Buuni membuat semacam “pagar” tertentu agar kitab ini tidak jatuh pada tangan yang tak tepat atau orang yang tak kompeten. Tak heran kitab ini, di kalangan santri di pesantren dulu, memiliki aura mistis yang membuatnya “angker”sangat wingit. Dalam pembukaan kitab ini, misalnya, Syekh al-Buuni dengan tegas membuat semacam “pernyataan” berikut ini: haram bagi siapa saja yang mendapatkan naskah kitab saya ini untuk memberi tahu kepada orang yang tak siap untuk menerima dan memahami isinya, atau menceritakan isi kitab itu di tempat yang kurang layak. Layakkah kalau isi kitab ini disebarkan di internet? Sedangkan kebanyakan yang melihatnya orang awam atau tidak tahu tentang syareat islam (tidak pernah mesantren).

Dalam tradisi Islam klasik, tampaknya terdapat suatu pandangan bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang harus disembunyikan dan hanya layak diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu. Pandangan semacam ini saya kira tidak hanya khas Islam, tapi juga ada pada beberapa masyarakat tradisional yang lain. Saya ingin menyebut hal ini sebagai “kosmologi mistis-feodal“.

Aura “kesucian” kitab ini juga ditandai dengan beberapa hal lain. Dalam halaman yang sama, misalnya, Syekh Ali al-Buni mengatakan bahwa siapapun tak boleh “menyentuh “kitabnya ini kecuali dalam keadaan suci (wa la tamussahu illa wa anta thahirun). Ilmu yang termuat dalam kitab ini bukan ilmu biasa, tetapi ilmu yang sangat khusus, dan karena itu harus diperlakukan secara khusus pula.

Lewat beberapa nukilan ilmu Hikmah, Imam al-Būnī dalam kitabnya, menerangkan : “Untuk bisa mencapai ilmu supranatural secara benar dan bisa dibuktikan akan hasilnya seorang ritualis harus bisa memahami segala isi ilmu yang terkandung di dalamnya baik berupa tata cara puasa, berzikir dan pendalamannya”. bagi orang yang percaya tentang amalan ilmu hikmah silahkan pelajari tapi niat hanya karena Allah semata dan bagi orang yang tidak percaya tentang ilmu hikmah jangan mempelajarinya karena akan membawa mudorot nantinya.. diantara pendalaman ilmu supranatural yang harus diketahui adalah sebagai berikut :

1. Mudawamah al-Zikr / Istiqomah Dalam Berzikir.

Dalam pembedaran ini seorang ritualis dituntut untuk selalu menjaga wiridannya secara istiqomah di setiap malam harinya. Sebab untuk bisa merasakan manfaat ilmu yang sedang dijalaninya, seorang ritualis harus bisa memilah peraturan apa yang harus dipilih dalam hal berzikir. Inilah tingkatan zikir menurut hukum para Ahli Hikmah :

a. Zikir Umum (maksimal 2 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

b. Zikir Khusus (maksimal 5 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 2, 5 tahun untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

c. Zikir Khususul Khusus (maksimal 7 atau 9 jam dalam satu dudukan). Tahapan ini membutuhkan waktu 41 hari untuk bisa merasakan manfaatnya ilmu.

2. Tarkunnafsi / Meninggalkan Adat Kebiasaan.

Mengulas arti tarkunnafsi menurut Imam Al-Buuni adalah : “Merubah segala kebiasaan hidup kita dengan jalan meniru kebiasaan para Ahlillah dengan kata lain mengendalikan nafsu badan lewat berbagai aktifitas tirakat seperti menahan lapar dengan cara berpuasa dan memakan makanan yang halal, menjauhi tidur/sedikit tidur, menahan mulut dari banyaknya bicara yang kurang bermanfaat di ganti dengan banyak berdzikir dan lain sebagainya”. meninggalkan adat kebiasaan merupakan jalan pembuka khawariqul adat (pintu kekeramatan).

3. Sidq al-Qalbi / Kejujuran Hati ( Akhlakul karimah )

Sebagai seorang supranaturalis ilmu Al-Hikmah, kejujuran dan kebersihan hati adalah kunci utama dalam hal penataan ilmu yang sedang dijalaninya. Mereka harus menjaga rasa dan pikirannya dari sifat berandai-andai,pikiran jorok/ negatif, ingin jadi orang sakti , ingin di puji, supaya terkenal ,sombong , was-was, sakit hati, dendam, suka menghina, suka menghujat, suka mencemooh, buruk sangka, mengadu domba, suka menuduh tanpa bukti yg jelas, iri dengki, dolim  dan lain-lain. Sebab bagaimana pun kuatnya batin seorang supranaturalis, apabila sifat tadi telah bersarang dan tidak secepatnya dibuang, maka lambat laun ilmu yang sudah menyatu dengan tubuhnya akan sirna dengan sendirinya, malah bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Seperti halnya di zaman sekarang, ilmu supranatural banyak dicari kerana berbagai faktor dan tujuan. Namun untuk memperdalam ilmu ini belum tentu semua berhasil meraihnya. Bagi seorang yang ingin memperdalam ilmu Al-Hikmah, maka kesabaran dan kedisplinan serta kesucian harus selalu terjaga. selain itu  banyaknya kegagalan biasanya dari faktor setengah-setengah dalam menjalani suatu ilmu.Diantara yang menjadi penyebab kegagalan lainnya adalah kerana kurangnya bimbingan dari guru yang mumpuni atau belajar tanpa guru.

Nah, untuk bahan pertimbangan para pencinta ilmu supranatural, kami akan membedarkan 3 tingkatan perjalanan ilmu supranatural, dimulai dari tingkat terendah. Inilah tahapannya :

1. Tingkat Rendah : Syak / Khayalan.

Lewat pengulasan para Ahli Hikmah, Syak/ Khayalan, sangatlah mengganggu dalam perjalanan seorang supranaturalis, mereka akan mudah dirasuki oleh bangsa jin hitam yang menyesatkan pola pikir kita. sebaliknya di jaman sekarang banyak ilmu yang menggunakan hayalan atau gambaran , biasanya ilmu ini bersumber dari luar seperti reiki dan pembukaan chakra yg berasal dari agama hindu dan budha , atau hipnotis yg berasal dari ilmu sihir mesir kuno, ilmu yg menggunakan mantra2 siluman  dll. Sedangkan menurut para ahli sufi, syak atau khayalan diartikan sebagai suatu kebohongan batin.

Lantas apa sesungguhnya definisi dari arti syak/khayalan tersebut? Inilah arti sesungguhnya : “Banyaknya berandai-andai atau suka berkhayal ke suatu tujuan tanpa di dasari semangat lahiriah. Seperti contoh, selalu mengelamun menjadi orang sakti, punya kelebihan yang menonjol,tapi dalam kenyataannya mereka hanya berharap-harap tanpa disertai dengan usaha keras. akhirnya setan merasuki pikiran dan mempengaruhi alam bawah sadarnya.sehingga ketika ibadah puasa, mengamalkan wirid dan dzikir menjadi tidak ikhlas niatnya hanya ingin sakti saja. akibatnya jadi banyak orang sakti yg di ruqiyah karena yg membantu ia sakti adalah setan. lalu ia menyalahkan ilmu hikmah asli islami padahal dia sendiri yg salah. pepatah menyatakan jiwa mencari jiwa , yang suci di sukai yg suci, jiwa yg kotor di sukai mahluk yg kotor, inilah pentingnya akidah keimanan serta ilmu agama dalam mempelajari ilmu hikmah. Pendapat lain, kurangnya bimbingan dari seorang guru yang mumpuni sehingga ketidak teraturan dalam penangkapan ilmu supranatural dan tidak menjadikannya luas dalam berfikir. Sifat seperti ini menurut para ahli hikmah dan ilmu sufi wajib dijauhkan dari diri seorang spiritualis. Mengapa? Kerana arti supranatural secara hakikatnya adalah mendalami dan menghayati salah satu Af’alulloh lewat rasa ruhaniah.

Dari pedoman arti supranatural tadi sudah jelas sekali bahwa penyelarasan antara lahiriah dan batiniah harus seimbang hingga mewujudkan suatu ilmu bisa tercapai kalau bisa tanpa adanya campur tangan dari makhluk lain. Dengan arti lain jangan sampai golongan jin hitam merasuki otak kita lewat tipu daya sehingga kita bisa tersesat sampai keluar dari jalur syariat Islam. Naudzu billahi minzalik.kita juga harus berhati-hati terhadap sebuah isyarah, bisikan atau mimpi bertemu para sesepuh ghoib. seorang waliyullah syeikh hasan as-syadili ra , berkata : apabila kamu mendapatkan ilham, kasyaf atau isyarah tapi tidak sesuai dengan ajaran kitab al-qur’an, sunah nabi, dan ijma’ para ulama sebaiknya tinggalkanlah. Mimpi/isyaroh seperti ini jangan sekali-kali dijadikan pegangan hidup bahkan harus dijauhi dari khayalan pikiran kita.

Dari kitab Tafsir Qowi dijelaskan, selain para nabi dan waliyullah kamil, arti mimpi apapun bentuknya adalah ziadatuttaqwa (jalan untuk selalu menambah arti ketaqwaan) kecuali kalau bermimpi bertemu para ahlillah, para nabi, para sahabat dan para malaikat semua wajib disyukuri dan dipatuhi apapun ucapannya kerana mimpi seperti ini benar adanya.

Menurut Imam Ibnu Muqotil, bangsa syaitan akan terus menyesatkan anak cucu Nabi Adam a.s. Satu diantaranya lewat ilmu sihir dan sebuah mimpi. Syaitan akan menyerupai siapa pun yang sedang digandrunginya baik menyerupai dedengkot orang sakti, linuwih dan lain-lain. Syaitan akan terus merayu dengan tutur bahasa yang sedemikian halus dengan suatu imaginasi, baik berupa harta kekayaan , kesaktian, jabatan, harta karun dan sebagainya, sehingga orang itu akan menjadi terlena dan takabur.

2. Tingkat Menengah : an / Antara Nyata Dan Tidak.

Dalam pembedaran Al-Hikmah tingkatan seperti ini sudah bisa dibilang supranaturalis. Ciri orang yang sudah mencapai tingkat ini adalah :

– Selalu mengistiqomahkan wiridan lebih dari 2 jam setiap wiridannya dan sudah melampaui beberapa tahun lamanya.

– Masih punya guru spiritual zahir, sehingga apapun kekurangan dalam suatu ilmu bisa cepat teratasi kerana adanya pengarahan dari Sang Guru tadi.

– Mengenal lebih dari 30% tentang seluk beluk adat istiadat bangsa ghoib sehingga dalam hidupnya banyak diberi/mampu berkomunikasi dengan mahluk gaib, menarik berbagai pusaka dari alam lain sebagai pemberian hibah bukan paksaan atau nyolong dari mahluk gaib.

Cara tingkatan seperti ini menurut para Ahli Hikmah belum dikatakan mumpuni sebab dalam kehidupannya masih ada sifat kadzib (bohong) yaitu masih dirasuki bisikan, isyaroh/mimpi yang kurang baik dari para jin hitam yang menyesatkan. Kunci utama dalam tingkatan ini harus selalu dekat dengan bimbingan Sang Guru mumpuni sehingga apapun perintang dalam menjalankan suatu ilmu bisa dinetralisir dengan keluasan ilmunya.

3. tingkat tinggi : tahqiq / benar adanya.

Dalam keterangan kitab  Hikmah, tingkat tahqiq tergolong mumpuni dalam hal menguasai ilmu supranatural. Konon orang seperti ini telah diakui kebenaran ilmu dan keikhlasan hatinya. Dalam keterangan ilmu Hikmah lainnya, orang yang sudah mencapai tingkat tahqiq, 60% telah menguasai 3 lapisan dunia lain seperti alam Jin Thurobi dan Alam Barry. Sedangkan menurut Ilmu Tasawuf, Tahqiq di sini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

(1) Tahqiq Bil Asma’ / Diterimanya Sebuah Amalan.

Secara makna tafsir, orang yang sudah mengistiqomahkan salah satu ayat/ amalan hingga bertahun-tahun lamanya. Dan amalan ini sampai mendarah daging ke tubuh orang yg dimaksud, sehingga ia ikhlas dalam mengamalkannya karena sudah terbiasa, maka Allah s.w.t menerimanya dengan suatu hidayah. Karena melalui ayat inilah ia menjadi dekat dengan Allah sehingga semua doa dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah swt.

(2) Tahqiq Bis Sifat / Diterimanya Sebuah Keyakinan.

Orang yang sudah bertahun-tahun lamanya menjauhkan nafsu badan dengan jalan puasa lepas (tidak makan dan minum) atau menjauhi mata dari rasa ngantuk/tidur seperti puasa melek atau berkelana ke berbagai daerah dengan jalan kaki tanpa sedikit pun mata ini dipejamkan/ditidurkan.ia menempuh jalan spiritualnya dengan berjalan kaki , niat dan tujuannya hanya satu yaitu Allah swt , ada juga yg niatnya untuk mencari ilmu atau guru, dia menempuh perjalanan jauh tanpa membawa bekal sedikitpun atau uang sepeserpun karena dia yakin bahwa Allah maha rahman, maha rahim dan maha pemberi rizqi. Dari riyadhoh seperti ini Allah s.w.t memberikan hidayah dengan perantaraan jin muslim sehingga para waliyullah selalu memberikan apapun yang dia minta, baik dari segi ilmu supranatural, rizqi, keselamatan  maupun isyarah yang nyata dan benar.

Dan yang perlu diketahui  dalam pengamalan suatu ayat atau asma tertentu ada 2 type pengamalan diantaranya :

1. Tabarruk

yaitu membaca ayat atau asma hanya sebagai sarana memohon berkah dari ayat atau asma tersebut… untuk type ini, TIDAK HARUS menyertakan qosam didalam pengamalannya.. sebagai contoh, misalnya kita mengamalkan asma ALLAH 66 kali setiap habis sholat, karena tidak ada ijazah, ya kita mengamalkannya sebagai tabarruk saja… memohon berkah asma ALLAH.. bilangannya kita ambil dari hisab jumal (arabic numerology)-nya. tidak diperlukan qosam khusus disini.. cukup baca shalawat dan doa setelah wirid asma ALLAH ini..

2. Istikhdam

yaitu fokus kepada penguasaan khodam ayat/asma tertentu. nah untuk pengamalan type ini mutlak diperlukan tatacara yang khusus.. tidak bisa mengarang-ngarang, harus dengan bimbingan seorang guru, karena ada kaifiyat tertentu dalam pelaksanaannya… misalnya asma ALLAH tadi, ada qosam khususnya…ada aturan waktu pembacaan dan teknik pembacaannya… ada tanda2 ketika khodam sudah hadir… ada tanda2 ketika sudah sepakat antara kita dengan khodam yang bersangkutan datang, dll. jadi, sebuah qosam tidak dapat berdiri sendiri…qosam hanyalah sebagian dari suatu paket istikhdam ayat/ asma tertentu… tanpa kelengkapan lainnya, qosam tidak akan berfungsi sempurna, malah bisa mencelakai pengamalnya.. karena qosam menyangkut pengambilan sumpah dan perjanjian antara kita sebagai pengamal dan sekelompok khodam & arwah yang terlibat dalam asma/ayat tertentu..

Mengenai khadam jangan mencap buruk semuanya, karena khadam kerap menjadi perantara terpenuhinya hajat kita oleh Allah, misalnya saat manjampe dengan ruqyah yang berasal dari Kitabullah, tanpa disadari khadam ayat dan jin muslimlah perantara terkabulnya hajat kita. Hindari istikhdam tanpa bimbingan guru/‘arif billah karena ilmu harus jelas silsilahnya dan muttashil untuk menghindari penyimpangan dan untuk membedakan yang haq dan bathil. Namun sebagai pemula, janganlah mengamalkan istikhdam, bersihkan hati dan perkuat jiwa dulu yang bisa dilakukan dengan mengikuti syareat, thariqah dan riyadhoh. khodam bisa malaikat atau jin/setan, tergantung amalannya semakin kuat tirakat /puasanya, level khodamnya juga makin bagus. nama khodam bisa  saja sama, yg membedakan kualitasnya. fungsinya khodam itu membantu mendo’akan kita. makin tinggi kualitas khodam, makin bagus pula akhlak org tsb,kalau ada ketimpangan (sakit2an, emosi) berarti ada agitasi/ketimpangan energi diantara keduanya ada baiknya sebelum riyadoh suatu ilmu, riyadoh dulu pondasinya, agar kuat nampung ilmu2 lainnya & meminimalkan efek negatif dr suatu ilmu salah satu pondasi ilmu adalah sholawat diantaranya :

SHOLAWAT NURRIDZATI,

 

BERIKUT INI ADALAH KOMENTAR DARI KH. MUSADDAD TERKAIT KEGAGALAN MENJALANKAN SEBUAH AMALAN ILMU HIKMAH :

1. AMALAN HENDAKNYA/SEBAIKNYA DITUJUKAN KARENA ALLOH SWT.

2. AKTIFITAS SESUATU AMALAN TIDAK LEPAS DARI ASPEK BONUS DARI SANG ILAHI YANG KEKUATANNYA UNTUK MENCAPAI MARDHOTILLAH.

3. DENGAN MENDEKATI DIRI KPD ALLOH SECARA ISTIQAMAH, SESEORANG DIMINTA/TIDAK PASTI TERSINGKAPLAH HIJAB ALAM GHAIB.

4. PENGERTIAN AMALAN DAN DZIKIR ADALAH INGAT KPD ALLOH YANG DI AKTUALISASIKAN DG LISAN,HATI, DAN PERBUATAN.

5.SETIAP KITA MENGAMALKAN SECARA ISTIQAMAH PADA HAQEQAT NYA MENABUNG ENERGI BATHIN.

6. METODE DZIKIR DAN BERAMAL SUATU ILMU TIDAK LEPAS DARI METODE ATAU ATURAN TERTENTU YANG BERFUNGSI MEMBANTU PROSES PENCAPAIAN KEHENINGAN BERTAQARUB KPD ALLOH SWT.

7.KITA HARUS BANYAK BERTAFAKUR DAN PEKA DALAM MEMBACA ISYARAH  DAN TANDA-TANDA ALAM.

8.SEORANG YANG SUDAH PANDAI DAN MENGUASAI SESUATU ILMU TINGKAT TINGGI BIASANYA PANDAI MEMBACA SITUASI DAN MENGONDISIKAN SUASANA BATHIN.

9. TERAKHIR BERGURULAH LANGSUNG KEPADA AHLINYA.

Demikian pemaparan singkat yang dapat penulis uraikan. Semoga dengan pemaparan ini akan ada hikmah yang bisa dipetik untuk suatu kemashlahatan kita, baik dalam pengenalan ilmu supranatural maupun manfaat lainnya.

keterangan panjang lebarnya tentang ilmu Hikmah ada dibuku Rahasia ilmu Hikmah, harga bukunya 70 rb (tidak termasuk ongkos kirim). bagi yg ingin beli silahkan hubungi nomor ini : 085294131936 atau 089667722270.