MEMBALIKKAN SANTET

Mantra MEMBALIKKAN SANTET
nini setami kaki setami
aku njaluk padangeati
dak tiduhi dimar kurung
cumanthol pucuking ati
byar wetan padang trawangan
ana gambar baliyo nglatar
ana tenung baliyo nglurung
dak rajahake bumi bali
dak rajahake banyu turu
sektimu samangsa mangsa
ojo siro mangan aku
mangano sing gawe dewe