ILMU HIZIB

Dalam tradisi arab, kata Hizib semula ditandai untuk merujuk sesuatu yang “berduyun-duyun” dan “berkelompok”. Itulah makanya ada kata “Hizbullah”, artinya “sekumpulan” bala tentara yang berjuang atas nama Allah. Tetapi kata Hizbullah sendiri kadang juga digunakan untuk menyebut para malaikat.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika Nabi dan para sahabat bertempur melawan kaum musyrikin dalam perang badar, Allah sengaja mendatangkan 5000 pasukan sebagai bala bantuan yang bertandakan putih, mereka adalah para malaikat (Hizbullah)

Kata Hizib sendiri terkadang juga digunakan untuk menyebut “mendung yang berarak” atau “mendung yang tersisa”. Semisal hizbun min al-ghumum (sebagian atau sekelompok mendung)

Ternyata untuk selanjutnya perkembangan kata hizib dalam tradisi thoriqot atau yang berkembang di pesantren adalah untuk “menandai” sebuah bacaan-bacaan tertentu. Misalnya hizib yang dibaca hari jum’at ; yang dimaksud adalah wirid-wirid tertentu yang dibaca hari jum’at.

Untuk selanjutnya, makna hizib adalah wirid itu sendiri. Atau juga bisa bermakna munajat, ada hizib Ghazaly, Hizib Bukhori, Hizib Nawawi, Hizib Bahri, yang masing-masing memiliki sejarah sendiri-sendiri.

Asy Syaikh Abul Hasan Asy Syadzily terkenal sebagai seorang yang memiliki banyak rangkaian doa yang halus dan indah, disamping kekayaan berupa khazanah hizib-hizibnya. Salah satu hizib beliau yang terkenal sejak dulu hingga sekarang adalah hizib Bahri dan hizib Nashor. Kedua hizib tersebut banyak diamalkan oleh kaum muslimin diseluruh dunia, terlebih ulama-ulama besar, kendati sebagian dari mereka tidak mengikuti thoriqot asy syaikh.

Hizib Bahri yang artinya hizib yang di terima asy syaikh Abul Hasan asy Syadzili langsung dari Rasulullah SAW berkaitan dengan lautan yang tidak ada anginnya. Sejarah diterima hizib bahri adalah sebagai berikut :

Pada waktu itu asy syaikh Abul Hasan Asy Syadzili tengah melakukan perjalan ibadah haji ke tanah suci. Perjalanan itu diantaranya harus menyeberangi laut merah. Untuk menyeberangi lautan itu sedianya beliau akan menumpang perahu milik seseorang yang beragama nasrani. Orang itu juga akan berlayar walaupun berbeda tujuan dengan asy syaikh. Akan tetapi keadaan laut pada waku itu sedang tidak ada angin yang cukup untuk menjalankan kapal. Keadaan seperti itu terjadi sampai berhari-hari, sehingga perjalannapun menjadi tertunda. Sampai akhirnya pada suatu hari, asy syaikh bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam perjumpaan itu, Rasulullah SAW secara langsung mengajarkan hizib Bahri secara imla’ (dikte) kepada asy syaikh.

Setelah hizib Bahri yang baru beliau terima dari Rasulululah SAW itu beliau baca, kemudian beliau menyuruh si pemilik perahu itu supaya berangkat dan menjalankan perahunya. Mengetahui keadaan yang tidak memungkinkan, karena angin yang diperlukan untuk menjalankan perahu tetap tidak ada, orang itupun tidak mau menuruti perintah asy syaikh. Namun asy syaikh tetap menyuruh agar perahu diberangkatkan. “Ayo, berangkat dan jalankan perahumu ! sekarang angin sudah waktunya datang “, ucap asy syaikh kepada orang itu. Dan memang benar kenyataannya, angin secara perlahan-lahan mulai berhembus, dan perahupun akhirnya bisa berjalan. Singkat cerita alkisah kemudian si nasrani itupun lalu menyatakan masuk islam.

Berkata syaikh Abdurrahman al Busthomi, “Hizbul Bahri ini sudah digelar di permukaan bumi. Bendera hizbul bahri berkibar dan tersebar di masjid-masjid. Para ulama sudah mengatakan bahwa hizbul bahri mengandung Ismullohil ‘adhom dan beberapa rahasia yang sangat agung.

Dalam kitab Kasyf al-Zhunun `an Asami al-Kutub wa al-Funun, Haji Khalifah seorang pustakawan terkenal asal Konstantinopel (Istanbul Turki) menulis berbagai jaminan yang diberikan asy Syaikh Abul Hasan Syadzili dengan Hizib Bahrinya ini. Di antaranya, menurut Haji Khalifah, Asy Syaikh Syadzili pernah berkata: Seandainya hizibku (Hizib Bahri, Red.) ini dibaca di Baghdad, niscaya daerah itu tidak akan jatuh. Mungkin yang dimaksud Asy Syaikh Syadzili dengan kejatuhan di situ adalah kejatuhan Baghdad ke tangan Tartar.

Bila Hizib Bahri dibaca di sebuah tempat, maka termpat itu akan terhindar dari malapetaka, ujar Syaikh Abul al-Hasan, seperti ditulis Haji Khalifah dalam Kasyf al-Zhunun.

Haji Khalifah juga mengutip komentar ulama-ulama lain tentang Hizib Bahri ini. Ada yang mengatakan, bahwa orang yang istiqamah membaca Hizib Bahar, ia tidak mati terbakar atau tenggelam. Bila Hizib Bahri ditulis di pintu gerbang atau tembok rumah, maka akan terjaga dari maksud jelek orang dan seterusnya.

Konon, orang yang mengamalkan Hizib Bahri dengan kontinu, akan mendapat perlindungan dari segala bala’. Bahkan, bila ada orang yang bermaksud jahat mau menyatroni rumahnya, ia akan melihat lautan air yang sangat luas. Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang yang akan menyelamatkan diri dari daya telan samudera. Bila di waktu malam, ia akan terus melakukan gerak renang sampai pagi tiba dan pemilik rumah menegurnya.

Banyak komentar-komentar, baik dari Asy Syaikh Syadzili maupun ulama lain tentang keampuhan Hizib Bahri yang ditulis Haji Khalifah dalam Kasyf al-Zhunun jilid 1 (pada entri kata Hizb). Selain itu, Haji Khalifah juga menyatakan bahwa Hizib Bahri telah disyarahi oleh banyak ulama, diantaranya Syaikh Abu Sulayman al-Syadzili, Syaikh Zarruq, dan Ibnu Sulthan al-Harawi.

Seperti yang telah disampaikan dalam manaqib Asy Syaikh Syadzili, bahwa menjelang akhir hayat beliau, asy syaikh telah berwasiat kepada murid-murid beliau agar anak-anak mereka, maksudnya para murid thoriqot syadziliyah, supaya mengamalkan hizib Bahri. Namun untuk mengamalkan Hizib ini seyogyanya harus melalui talqin atau ijazah dari seorang guru yang memiliki wewenang untuk mengajarkannya. Seseorang yang tidak mempunyai wewenang tidak berhak mengajarkannya ataupun memberikan hizib ini kepada orang lain. Hal ini merupakan adabiyah atau etika dilingkungan dunia thoriqot.

Dalam Thoriqot Syadziliyah Peta Tulungagung, setiap mengamalkan aurod, wirid maupun hizib selalu diawali dengan niat dan kata “Lillahi ta’ala”, setiap murid tidak boleh bertanya apa fadhilah maupun faedah dari wirid ataupun hizib tersebut, karena hal tersebut bisa mengurangi atau menghilangkan keikhlasan. Bagi jamaah Syadziliyah Peta Tulungagung fungsi Hizib itu sendiri adalah untuk meng-Hizib dirinya sendiri, untuk merontokkan hawa nafsunya, sehingga bisa wushul kepada Allah. Itulah Tujuan utama orang berthoriqot, karena kalau tujuannya bukan untuk Allah (bukan Lillahi ta’ala) maka itu akan menjadi Hijab antara dirinya dengan Allah, bukan semakin dekat malah semakin jauh dari Allah SWT, naudzubillahi mindhalik.

Sumber :
1. Sang Quthub Agung, manaqib Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili, Penerbit PETA, Tulungagung.
2. http://www.sidogiri.com
3. Sastra Hizib, penerbit LKIS.

macam-macam Hizib

1.hizib abu bakar sakron

Untuk obat dan menangkal sihir dan kejahatan manusia.selain itu juga untuk pagar gaib rumah,kantor,atau lahan pertanian/kebun. Dan yang ana ketahui hizib abu bakar sakron /hizin sakron salah satu fadhilahnya
kalo dibaca dan diamalkan dengan tartil ( bacaan harus benar ) yakin tentunya biasanya jin atau makhluk halus yang mau mendekat akan terbakar karena bersifat panas…..jangan kan mau mendekat melihat pengamal hizib ini mereka langsung menghindar… begitu yg ana ketahui

selain itu jangan dibaca berlebihan…..panas ditubuh : seperti kata alm.guru kami guru sekumpul martapura
kata seorang Habib ditempat kami dia pernah mencoba mengamalkan untuk coba coba apa benar kalo diamalkan berlebihan mengandung hawa panas…ternyata setelah 7 hari diamalkan memang badan terasa sangat panas…dan untuk menetralisirnya beliau baca sholawat 10000 kali masih terasa hwa panasnya subhanallh…tpi ana belum pernah coba karena belum dikasih ijazah…wallahu alam bisshowab

2.hizib al barri

Hizib ini menjadi amalan tarekat asy-sadziliyah berfungsi mendapatkan keistimewaan yang diperoleh perangkumnya,imam asy-syadzily dan untuk keselamatan dari segala marabahaya

3.hizib ‘aly

Untuk keselamatan,kesaktian,keberanian,melumpuhkan lawan dan menangkal berbagai serangn sihir.

4.hizib andarun

Untuk keselamatan.jika sedang bermusuhan (berada di pihak yang benar),lawan tidak akan mampu bergerak ,melihat ,mendengar dan berbicara.

5.hizib autad

Untuk memudahkan terkabulnya cita – cita ,menambah kharisma dan wibawa ,serta memudahkan rezeki dan terjaga dari segala bahaya yang nyata maupun halus

6.hizib badawi rifa’i

Untuk keselamatan dari jin ,setan,dan manusia,serta menjadi lawan lemah dan gemetar.

7.hizib bahri

Untuk meningkatkan kharisma,wibawa,membuat musuh meminta maaf,kebal senjata,menundukkan jin dan setan,serta keberuntungan usaha dan selamat dari bencana dan sihir . bagi yg berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Hizib Bahri (Imam As Sazali), sila dapatkan Kitab karangan Allayarham Tok Wan Ali Kutan, seorang Ulama dari negeri Kelantan,(yg hidup nya dulu lagi dari Tok Kenali) yang meninggal diTanah Arab kalau tak silap saya di Thaif yg banyak mengarang kitab2 Agama salah satu nya kitab LamAutul Aurad, disitu diterangkan cara terperinci kaedah2 dan cara2 mengamalkan nya akan HizibBahri

8.hizib barqi

Untuk melemahkan mental lawan,mental menutup pandangan dan pendengaran lawan,menghancurkan benda keras,serta disegani kawan maupun lawan.selain itu juga meningkatkan kharisma dan agar selamat dari segala bahaya.hizib ini sering digunakan untuk memukul balik serangan para pelaku sihir/santet

9.hizib bayyumi

Untuk meramaikan majelis(banyak murid),serta agar selamat dari kejahatan manusia.selain itu agar aman dari segala bentuk sihir,serta untuk meningkatkan derajat dan cita – cita

10.hizib bukhori

Agar istikomah dalam ibadah ,selamat dari fitnah,membingungkan orang zalim agar tipu dayanya gagal,serta menangkal dan mengembalikan guna-guna dan sihir.kadang – kadang juga di maksudkan agar rumah musuh disambar petir.

11.hizib difa’

Jika dibacakan 41 kali di suatu lokasi,bisa membuat jin dan setan kabur dari lokasi tersebut.

12.hizib ikhfa

Hizib rangkuman imam abi hasan asy-sadzili ini untuk menjaga dari ancaman fisik, meningkatkan keberanian dan merusak orang zalim.

13.hizb ja’far shadiq

Untuk menjaga dari kejahatan orang lain,terutama pengamanan lokasi(rumah,kantor,pabrik,kebon),baik secara lahir maupun batin.

14.hizib jabalakah

Untuk menanggulangi musuh,kuat jasmani,mengamankan lokasi,serta selamat dari senjata tajam dan untuk melumpuhkan musuh.

15.hizib jailani

Untuk kesaktian menaikkan derajat,sehat jasmani, dan ketentetaman berkeluarga untuk persahabatan (majelis)agar damai dan bersatu,dicintai masyarakat,terpelihara dari kefakiran,serta dijauhkan dari sihir dan hal-hal yang bersifat samar(halus).dimudahkan cita-cita dan usaha diberkati.

16.hizib jalalah

Agar seorang hamba selalu dikasih tuhan dan sesama manusia.selain itu agar ucapan manjur,diberi/dijaga kewibawaan,serta agar selamat dari senjata tajam. salah satunya pada tataran tertinggi berfungsi ky “sabdo dadi” atau “sauciduh metu seucap nyata”

17.hizib kasri

Hizib ini karakter nya keras dan memiliki 9 fungsi,yakni merusak orang jahat agar kejahatan nya berhenti,membuat persatuan musuh porak poranda,mengembalikan serangn lawan hingga menghantam dirinya sendiri,menangkis senjata musuh,mendatangkan ajal bagi pihak yang memusuhi,mengiri suara yang dapat menggentarkan lawan,serta merusak rumah tangga musuh.

18.hizib lathif

Seseorang yang didzalimi lalu membaca hizib ini 41 kali pada sore hari,maka orang yang dzalim justru dihantam niat jahatnya sendiri hingga jiwanya tergoncang.semua terjadi atas keadilan tuhan sesuai kadar kedzaliman yang dilakukannya

19.hizib lidaf’i silah
Untuk membakitkan kesaktian;tenaga dalam;menolak serangan lawan;menutup pendengaran;penglihatan dan mulut lawan;seta mengamankan pekarangan dan menambah kekuatan lahir-batin

20.hizib mighnatis

Untuk ketabahan mental,kesaktian jasmani, dan selamat dari niat-niat jahat.jika dibaca sekali di hadapan musuh,musuh bisa mengalami kelumpuhan.

21.hizib nashor

Untuk menjaga dari fitnah dan segala bentuk kedzaliman,serta agar kebal pukulan dan senjata tajam.bisa pula untuk menyembuhkan sakit jiwa(kemasukan jin) dan ayan,serta menetralkan lokasi angker.

22.hizib nawawy

Hizib ini setara dengn hizib nashor.fungsinya dari sihir,penganiayaan fisik,pencurian/perampokan,kebakaran,serta selamat dalam berlalu lintas dan melemahkan kesaktian orang dzalim

23.hizib silah

Jika dibaca dalam jumlah tertentu di tepi sungai lalu ditujukan kepada orang dzalim,keinginan terhadap orang zalim tersebut bisa terjadi.

24.hizib yamani

Hizib yamani berfungsi menangkal berbagai jenis sihirbdan bahaya yang bersifat fisik

Dan masih banyak lg hizib yang lain untuk keperluan seperti, pengobatan,ketentraman hati,keharmonisan kelurga ,kharisma,rezeki,ilmu,penunjang ibadah,atau kekuatan yang lebih defensif seperti selamat dari kejahatan fisik dan supranatural.

One thought on “ILMU HIZIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s